BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lorencowicz Hanna (University of Life Sciences in Lublin, Poland), Lorencowicz Edmund (University of Life Sciences in Lublin, Poland)
Tytuł
Cultural Differences and Doing Business in Asia and Europe - an Example of Taiwan and Poland
Różnice kulturowe w prowadzeniu biznesu w Azji i Europie na przykładzie Tajwanu i Polski
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 217-223, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Różnice kulturowe, Kultura biznesu, Handel międzynarodowy, Globalizacja
Cultural differences, Culture of business, International trade, Globalization
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Tajwan
Taiwan
Abstrakt
Celem badań było przedstawienie różnic kulturowych w prowadzeniu biznesu w wybranych krajach Europy i Azji. Określono również szczegółowo różnice dla Polski i Tajwanu. Stwierdzono, że kraje te miały zbliżone uwarunkowania historyczne po II wojnie światowej, jednak ich rozwój gospodarczy przebiegał w różny sposób. Pozycje obu tych krajów są zróżnicowane w światowym rankingu. W analizie porównawczej wykorzystano podstawowe wskaźniki ekonomiczne oraz ranking Banku Światowego "Doing Business". Tajwan w 2013 r. zajął 16. miejsce w tym rankingu, podczas gdy Polska była dopiero na 55. miejscu. PKB per capita był prawie dwa razy wyższe na Tajwanie niż w Polsce i wynosił 38 500 USD, podczas gdy w Polsce osiągnął 21 000 USD. Doświadczenia historyczne oraz wyznaczniki kultury, takie jak pracowitość czy orientacja długookresowa na poziomie 87 jednostek pozwoliły Tajwanowi na osiągnięcie miana "Azjatyckiego Tygrysa". (abstrakt oryginalny)

This paper aims at investigating the relation between the cultures of selected countries and economic development. The study focuses on causes of fast economic growth in East Asia and how cultural factors influence this process. There has been conducted detailed study of economic performance of Poland and Taiwan, which had a similar historical background after II World War. The analysis focus on advantage of long-orientated Taiwan which, basing on "Doing Business" ranking ,in general has better economic performance than Poland. Taiwan got promoted to 16th place in raking in 2013 while Poland had only 55th place. Currently, GDP per capita in Taiwan is almost twice higher than in Poland and amounts to 38 500 USD while in Poland only 21 000 USD. It clearly define Taiwan as one of the Asian Tigers which, thanks to its diligence and integrity has achevied success. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abrahamson S., Isakson R. 2012: Implementation lean - discussing standardization versus customization with focus on national cultural dimensions, Management and Production Engineering Review, vol. 3, 4, p. 4-13.
 2. Academic Ranking of World Universities, Accessed online at www.shanghairanking.com/FieldSCI2012.html, access 15.03.2013.
 3. Clearly Cultural. Accessed online at www.clearlycultural.com/geert-hofstede-cultural-dimensions/, access 15.02.2013.
 4. Doing business. Economy ranking, Accessed online at www.doingbusiness.org/rankings, acces 15.03.2013.
 5. Exports of goods and services, Accessed online at http://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS, access 5.03.2013.
 6. Foreign direct investment, net inflows, Accessed online at http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT . DINV.CD.WD, access 5.03.2013.
 7. Gesteland R. 2000: Różnice kulturowe a zachowanie w biznesie, PWN, Warszawa.
 8. Hofstede G. 1983: The cultural relativity of organizational practices and theories, Journal of International Business Studies, fall, p. 75-89.
 9. Hofstede G., Bond M.H. 1988: The Confucius Connection: From Cultural Roots To Economic Growth,. Organizational Dynamics, 16(4), p. 5-21.
 10. Hofstede G., Hofstede G.J. 2005: Cultures and Organizations, Software of the Mind. Accessed online at https://westwood.wikispaces.com/file/view/Hofstede.pdf, access 15.03.2013.
 11. Kogut B., Singh H. 1988: The effect of national culture of the choice of entry mode. Journal of International Business Studies, fall, 19, 3, p. 411-432.
 12. Lorencowicz H. 2012: Różnice kulturowe w biznesie na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej i Azji. Maszynopis, UEK Kraków, pp. 122.
 13. Mead R., Andrews T.G. 2011: Zarządzanie międzynarodowe, Wyd. Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa, pp.596.
 14. Meyer M. 2012: Etyka konfucjańska a chiński duch kapitalizmu, Oeconomia Copernicana, 2, pp. 97-112. Accessed online at www.oeconomia.copernicana.umk.pl/plikidopobrania/2012_2_6_mayer.pdf, acces 11.03.2013.
 15. Pietruszewski P. 2010: Rola różnic kulturowych w zarządzaniu procesami w skali międzynarodowej, Accessed online at www.slideshare.net/Ppietruszewski/20101016-rola-rnic-kulturowych-w-zarzdzaniu-procesamiw-skali-midzynarodowej-v1-5465451, access 28.02.2013.
 16. The Hofstede Centre. National culture. Countries. Accessed online at http://geert-hofstede.com/oland.html, access 5.03.2013.
 17. The World Factbook. Central Intelligence Agency, Accessed online at www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tw.html, access 5.03.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu