BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Blicharz Piotr (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Instytucje wspierające komunikację pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi w partnerstwie publiczno-prywatnym
Institutions Supporting Communication Between Public and Private Organisations in Public-Private Partnership
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 75, s. 201-212, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: wybrane aspekty marketingu terytorialnego
Słowa kluczowe
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)
Public-Private Partnerships (PPP)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem tego artykułu jest przedstawienie organizacji promujących współpracę pomiędzy sektorem publicznym i przedsiębiorstwami prywatnymi na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego. Autor opisuje proces tworzenia organizacji wspierających partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce i na świecie oraz zakres ich pomocy przy wprowadzaniu i realizacji koncepcji współpracy obu sektorów. (abstrakt autora)

The aim of this paper is to present organizations which promote cooperation between public sector and private companies on the basis of public-private partnerships. The author describes the process of creating organizations supporting public-private partnership in Poland and abroad and their assistance in introducing and implementing the concept of cooperation of both sectors.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Zysnarski, Partnerstwo publiczno-prywatne, teoria i praktyka, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2003.
  2. E.R. Yescombe, Partnerstwo publiczno-prywatne. Zasady finansowania i wdrażania, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008.
  3. A. Furyk, Partnerstwo już bez prokuratora, Fundacja Centrum PPP, www.bankier.pl/ wiadomosci/print.html?article_id=2133995.
  4. B.P. Korbus, M. Strawiński, Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowa forma realizacji zadań publicznych, LexisNexis, Warszawa 2009.
  5. H.W. Alfen, A. Leupold, Public Private Partnerships (PPP) in the German Public Real Estate Sector, Germany Real Estate Yearbook 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu