BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pepliński Benedykt (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Majchrzycki Dariusz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Zróżnicowanie regionalne opłacalności produkcji tuczników żywionych intensywnie i ekstensywnie
Regional Differentiation of Profitability Production of Pigs Fed Intensively and Extensively
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 261-266, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Hodowla zwierząt, Produkcja zwierzęca, Model żywienia, Koszty produkcji, Ocena opłacalności produkcji
Animal husbandry, Animal production, Feeding model, Production costs, Estimation of profitability production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było porównanie opłacalności produkcji tuczników żywionych intensywnie i ekstensywnie z uwzględnieniem cen tuczników i środków do produkcji w poszczególnych województwach. Przedstawiono wyniki doświadczenia produkcyjnego, polegającego na równoległym tuczu 3 grup po 30 tuczników (żywionych intensywnie do 120 kg i ekstensywnie do 100 kg i 120 kg), które zostało przeprowadzone na przełomie lat 2011/2012 w wybranym gospodarstwie rolnym, położonym w południowej Wielkopolsce. Uzyskane wyniki doświadczenia ekstrapolowano na przeciętne ceny tuczników, pasz i komponentów paszowych uzyskiwanych w poszczególnych województwach w 2012 r. Analiza wykazała znaczące zróżnicowanie cen i kosztów produkcji tuczników na terenie Polski, co przełożyło się na różnicę w poziomie osiąganego zysku z produkcji tuczników nawet do 0,73 zł/kg. (abstrakt oryginalny)

The results of production experience were presented. Experience consisted of parallel feeding three groups of 30 pigs (intensive feeding up to 120 kg and extensive feeding up to 100 kg and 120 kg). Research was carried out at the turn of 2011/2012 in the farm, located in the south part of Wielkopolska region. Production results of the experience were extrapolated to the average prices of pigs, feed and feed components obtained in the various provines in 2012. The analysis showed significant variations in prices and production costs of pigs in Poland, which resulted in a difference in the level of profit from the production of pigs even up to 0,70-0,73 PLN/kg. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blicharski T. 2001: Rasy rodzime to nie skansen, Trzoda Chlewna, nr 2, s. 17.
 2. Blicharski T. 2012: Miejsce krajowej hodowli i produkcji świń na tle światowych i europejskich trendów, Katalog targowy XII Międzynarodowych Targów Ferma Bydła i XV Międzynarodowych Targów Ferma Świń i Drobiu, Łódź, s. 102-105.
 3. Ceny produktów rolnych. 2012: Raporty miesięczne za poszczególne miesiące, GUS, Warszawa.
 4. Florowski T., Pisula A., Rola M., Adamczak L. 2007: Wpływ krzyżowania towarowego świń rasy puławskiej z rasami wbp i pbz na jakość kulinarną mięsa, Rocz. Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego t. XLV, z. 1, s. 25-34.
 5. Komorowska D. 2009: Rozwój produkcji i rynku żywności ekologicznej. Rocz. Nauk. SERiA, t. XI, z. 3, s. 183-187.
 6. Pepliński B. 2012: Prognoza cen żywca wieprzowego na lata 2012-2015. Katalog targowy XII Międzynarodowych Targów Ferma Bydła i XV Międzynarodowych Targów Ferma Świń i Drobiu, Łódź, s. 110-113.
 7. Pepliński B., Wajszczuk K., Baum R., Majchrzycki D., Wawrzynowicz J., Lisiak D., Janiszewski P. 2012a: Analiza komparatywna kosztów zużycia pasz w produkcji tuczników żywionych intensywnie i ekstensywnie. Rocz. Nauk. SERiA, t. XIV, z. 1, s. 375-379.
 8. Pepliński B., Wajszczuk K., Baum R., Majchrzycki D., Wawrzynowicz J. 2012b: Możliwości i ograniczenia produkcji i dystrybucji produktów pochodzących z tuczników żywionych ekstensywnie, Zesz. Nauk. AE Poznań, nr 237 s. 243-253.
 9. Pisula A., Florowski T., Tyburcy A. 2004: Czynniki decydujące o jakości mięsa kulinarnego i przerobowego, Przegląd Hodowlany, nr 72, s. 9, 5.
 10. Pepliński B., Wajszczuk K., Wielicki W. 2004: Integracja pionowa a opłacalność produkcji żywca wieprzowego. Wyd. AR w Poznaniu.
 11. Rynek mięsa wieprzowego, nr 5/2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Rynków Rolnych.
 12. Wartość żywności ekologicznej w Polsce może za kilka lat przekroczyć kilka mld zł, www.portalspożywczy.pl, dostęp 04.04.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu