BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Revoredo-Giha Cesar (Scotland's Rural College), Florkowski Wojciech J. (University of Georgia, USA)
Tytuł
An Analysis of the Demand for Fresh Fruit in Scotland
Analiza popytu na świeże owoce w Szkocji
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 279-287, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Owoce, Popyt, Analiza popytu
Fruit, Demand, Demand analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Szkocja
Scotland
Abstrakt
Badano popyt na świeże owoce w Szkocji w celu określenia zachowań konsumentów względem zmian cen owoców oraz dochodów. Przeanalizowano ceny sześciu grup świeżych owoców w latach 2006-2011: cytrusów, jabłek i gruszek, bananów, winogron, owoców miękkich oraz pozostałycyh. Bazowano na danych dotyczących tygodniowych wydatków około 1300 gospodarstw domowych, dzięki czemu możliwe było stworzenie trzynastu czterotygodniowych przedziałów czasowych dla każdego roku. Popyt na owoce obliczany był za pomocą dynamicznej wersji Almost Ideal Demand System. Oszacowano krótką i długoterminową elastyczność zależną (Marshallian, Hicksian i wydatki). Wyniki długoterminowej elastyczności wykazały, że popyt zależał od zmian cenowych we wszystkich kategoriach owoców. Winogrona oraz owoce miękkie miały najbardziej elastyczne ceny. Oszacowana elastyczność wydatków była dodatnia i dla cytrusów była większa niż jeden, dla jabłek i gruszek, bananów i winogron wynosiła około jeden, a dla owoców miękkich i pozostałych świeżych owoców była mniejsza niż jeden. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this study is to analyse the demand for fresh fruits in Scotland in order to provide evidence about their sensitivity to changes in prices and income. Six fresh fruit categories were studied using time series for the period 2006 to 2011: citrus, apples and pears, bananas, grapes, soft fruit, a residual category and other fruits. The series were constructed from a consumer panel that reports weekly purchases by approximately 1300 households and which allowed to construct thirteen periods of four weeks each year. The demand for fruits was modelled using a dynamic version of the Almost Ideal Demand System. Short term and long term conditional elasticities (Marshallian, Hicksian and expenditure) were estimated. The results from the long term elasticities indicated the demand for all the categories were sensitive to changes in prices. Grapes and soft fruits were the most price elastic fruits. In addition, whilst all the expenditure elasticities were positive, the elasticity of citrus was greater than one, apple and pears, bananas and grapes were approximately one and soft fruit and other fresh fruits were less than one. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson G., Blundell R. 1984: Testing restrictions in a flexible dynamic system: An application to consumers' expenditure in canada, Review of Economic Studies, 40, p. 397-410.
 2. Cummins S., Smith D., Taylor M., Dawson J., Marshall D., Sparks L., Anderson A.S. 2009: Variations in fresh fruit and vegetable quality by store type, urban-rural setting and neighbourhood deprivation in Scotland, Public Health Nutrition, 12(11), p. 2044-2050.
 3. Durham C., Eales J. 2010: Demand elasticities for fresh fruit at the retail level, Applied Economics, 42, p. 1345-1354.
 4. Edgerton D., Assarsson B., Hummelmose A., Laurila I., Rickertsen K., Vale P. 1996: The econometrics of demand systems: with applications to food demand in the Nordic countries, Kluwer Academic Publishers, Boston.
 5. Family Food. 2012: UK Department of Environment, Agriculture and Rural Development (Defra). Available online at: www.defra.gov.uk/statistics/files/defra-stats-foodfarm-food-familyfood-2011-21217.pdf.
 6. Fousekis P., Revell B.J. 2005: Retail fish demand in Great Britain and its fisheries management implications, Marine Resource Economics, 19, p. 495-510.
 7. Health Data 2012 - Frequently Requested Data. 2012: OECD. Available online at: www.oecd.org/els/health-systems/oecdhealthdata2012-frequentlyrequesteddata.htm
 8. Overweight and Obesity in Scotland: A Route Map Towards Healthy Weight. 2010: Edinburgh, The Scottish Government.
 9. The WHO Global InfoBase. 2010: World Health Organisation (WHO). Available online at: https://apps.who.int/infobase/report.aspx.
 10. Tiffin R., Balcombe K., Salois M., Kehlbacher A. 2011: Estimating Food and Drink Elasticities, Report for Defra, November.
 11. Weatherspoon D., Oehmke J., Dembélé A., Coleman M., Satimanon T., Weatherspoon L. 2013: Price and Expenditure Elasticities for Fresh Fruits in an Urban Food Desert, Urban Studies, 50(1) p. 88-106.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu