BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szafrańska Monika (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Determinanty poziomu wykluczenia finansowego mieszkańców małopolskiej wsi
Determinants of Financial Exclusion Level of the Malopolska Rural Inhabitants
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 323-327, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Wykluczenie finansowe, Usługi bankowe
Rural areas, Financial exclusion, Banking services
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Małopolska
Malopolska
Abstrakt
Celem badań było określenie poziomu wykluczenia finansowego mieszkańców obszarów wiejskich w Małopolsce oraz identyfikacja czynników determinujących to zjawisko na terenach niezurbanizowanych. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, większość osób korzystała z podstawowych usług bankowych. Poziom ubankowienia wynosił 85%, natomiast grupa osób niedostatecznie ubankowionych stanowiła 16% respondentów. Osoby wykluczone finansowo to 15% mieszkańców wsi. Osoby te nie korzystały z żadnych usług bankowych. Dominowało wykluczenie finansowe ze względu na koszty, jak również samowykluczenie. (abstrakt oryginalny)

The paper presents results of research conducted to determine the level of financial exclusion of rural inhabitants in the Malopolska region and identify the factors determining the phenomenon in the nonurbanized areas. As results from conducted analysis, a majority of people was using the basic banking services. The level of the use of banking services was 85%, whereas the group of persons using banking services on an unsatisfactory level constituted 16% of the respondents. Persons financially excluded made up 15% of the rural inhabitants. These persons were not using any banking services. Financial exclusion due to the price was dominant, as well as self-exclusion. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ancyparowicz G. 2011: Skala wykluczenia finansowego w Polsce, www.fss.aps.edu.pl, dostęp 4.04.2012.
  2. Buko J. 2011: Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu jako element wspierania spójności społecznej, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt nr 18, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 268-278.
  3. Iwonicz-Drozdowska M., Nowak A.K. 2011: Edukacja finansowa i pojęcia powiązane, [W:] M. Iwonicz-Drozdowska (red.), Edukacja i świadomość finansowa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 13-23.
  4. Karty się bronią. 2013: Nowoczesny Bank Spółdzielczy, nr 2/2013, s. 16-20.
  5. Kata R. 2011: Endogeniczne i instytucjonalne czynniki kształtujące powiązania finansowe gospodarstw rolnych z bankami, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
  6. Koźliński T. 2009: Porównanie wyników badań ubankowienia Polaków przeprowadzonych przez NBP w 2006 i 2009 r. NBP, Departament Systemu Płatniczego, Warszawa.
  7. Maciejasz-Światkiewicz M. 2012: Zachowania finansowe gospodarstw domowych, [W:] E. Bogacka-Kisiel (red.), Finanse osobiste, zachowania-produkty-strategie, PWN, Warszawa, s. 38-65.
  8. Polasik M., Marzec J., Fiszeder P., Górka J. 2012: Modelowanie wykorzystania metod płatności detalicznych na rynku polskim. NBP, Departament Edukacji i Wydawnictw, Warszawa.
  9. Solarz M. 2011: Wybrane działania zaradcze podejmowane przez państwo w zakresie walki z wykluczeniem finansowym, [W:] J. Sokołowski, A. Żabiński (red.), Finanse publiczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 167, s. 411-422.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu