BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szeląg-Sikora Anna (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Tabor Sylwester (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Cupiał Michał (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Potencjał produkcyjny gospodarstw zrzeszonych w grupach producenckich według ekologicznego i konwencjonalnego systemu produkcji
Production Potential of Farms Grouped According to the Producer Group as Well as Conventional and Organic Production System
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 328-332, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja rolna, Organizacje producenckie, Nadwyżki produkcyjne, Rolnictwo ekologiczne
Agricultural production, Producer organisations, Surplus production, Ecological agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przeprowadzono analizę potencjału produkcyjnego gospodarstw zrzeszonych w grupach producenckich ukierunkowanych na produkcję mleka. Badaniami objęto dwie grupy gospodarstw, tj. produkujące w systemie rolnictwa ekologicznego oraz konwencjonalnego w latach 2012-2013. W grupie gospodarstw ekologicznych obsada inwentarza żywego była niższa o 0,39 DJP/ha UR niż w drugiej grupie. W konsekwencji niższa była wartość wskaźnika nadwyżki bezpośredniej o 3,15 tys. zł/ha UR, przy różnicy ponoszonych nakładów bezpośrednich wynoszącej 1,43 tys. zł/ha UR. (abstrakt oryginalny)

The paper analyzes the production potential of farms associated in producer groups aimed at the production of milk. The study involved two groups, ie, the system produces organic and conventional. In terms of the individual in the group of organic livestock density was lower by 0.39 LU/ha AL from the second control group, as a consequence of the surplus value of the index was lower by 3.15 thousand PLN /ha AL (with a difference of direct outlays 1.43 thousand PLN /ha AL). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kowalski S. 2008: Wykorzystanie środków pomocowych UE do modernizacji gospodarstw rolnych, Inż. Rol., nr 5(103), s. 15-20.
  2. Lorencowicz E., Cupiał M. 2012: Wpływ dotacji unijnych na koszty eksploatacji maszyn rolniczych, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIV, z. 7, s. 81-86.
  3. Lorencowicz E. 2008: Zmiany w wyposażeniu technicznym wybranych gospodarstw rolnych po przystąpieniu Polski do UE, Inż. Rol. nr 5(103), s. 73-79.
  4. Prusak A., Tabor S. 2010: Influence of Land Resources and Labour on Agricultural Productivity in Poland and In Selected Polish Farms, DSM Bussines Review, vol. 2, nr 1, s. 113-136.
  5. Skarżyńska A., Goraj L., Ziętek I. 2005: Metodologia SGM 2002 dla typowych gospodarstw rolnych w Polsce, Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  6. Szeląg-Sikora A. 2011: Uwarunkowania subwencjonowania rolniczej produkcji ekologicznej w okresie akcesyjnym 2007-2013, Inż. Rol., nr 7(132), s. 163-169.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu