BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymańska Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ceny ziemi rolniczej w obrocie prywatnym w opinii respondentów z województwa dolnośląskiego
Prices of Agricultural Land in Private Trade in the Opinion of Respondents from Dolnośląskie Province
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 339-343, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Grunty rolne, Ceny ziemi
Arable land, Land prices
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo dolnośląskie
Lower Silesian Voivodeship
Abstrakt
Celem opracowania było przedstawienie opinii respondentów-rolników z wytypowanych gmin woj. dolnośląskiego na temat ceny ziemi rolniczej w obrocie prywatnym. Analizie poddano deklaracje badanych odnośnie wysokości cen gruntów dobrych, średnich oraz słabych, a także odpowiedzi respondentów w sprawie oceny wysokości ceny ziemi rolniczej w obrocie prywatnym. Ujawniono podobieństwa i różnice w badanym zakresie oraz ich główne źródła. Wykazano dodatnią korelację między wzrostem cen ziemi a poprawą jakości rolniczej gleb. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to present the opinion of the respondents-farmers in selected municipalities provinces in Lower Silesia about the prices of agricultural land in private trade. The respondents opinions were analyzed in respect of prices of good, medium and poor land, as well as responses on the assessment of the price of agricultural land in private trade. Similarities and differences were found in the studied area and their main source. There were a positive correlation between the increased land prices and improving of the quality of agricultural soils. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czyżewski A., Matuszczak H. 2012: Sfera realna versus socjalna (KRUS) w krajowym budżecie rolnym Polski w długim okresie, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIV, z. 3.
 2. Grzelak A. 2012: Sytuacja ekonomiczna w rolnictwie na tle tendencji ogólnogospodarczych w Polsce w latach 1995-2010, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIV, z. 3.
 3. Mazurek-Łopacińska K. 2005: Badania marketingowe. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 4. Ostasiewicz W. 2006: Propedeutyka probabilistyki, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław, s. 293.
 5. Rynki ziemi rolniczej. 2000-2011: Analizy rynkowe, IERiGŻ-PIB, nr 3-14.
 6. Rocznik statystyczne Rzeczypospolitej Polskiej. 2012: GUS, Warszawa.
 7. Szymańska J. 2012: Kształtowanie się cen sprzedaży ziemi rolniczej w województwie dolnośląskim, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIV, z. 3.
 8. Urban S. 2006: Konkurencja na rynku ziemi rolniczej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nr 1118, t. 2.
 9. Wawrzynek J. 2007: Metody opisu i wnioskowania statystycznego, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław, s. 37-38, 132.
 10. Wilkin J. 2001: Wieś - społeczeństwo - państwo: nowe podstawy dyskursu społecznego w sprawach wsi w Polsce, Wieś i Rolnictwo, Nr 2.
 11. Woś A. 2000: Rolnictwo Polskie 1945-2000. Porównawcza analiza systemowa, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 12. Woś A. 2005: Społeczne funkcje rolnictwa i nowa równowaga, Zag. Ekon. Roln., Nr 1.
 13. Zegar J.S. 2008: Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej, Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu