BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szałata Łukasz (Politechnika Wrocławska), Fortuna Magdalena (Politechnika Wrocławska), Zwoździak Jerzy (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Promowanie idei zrównoważonego ekorozwoju miast niskowęglowych na wybranych przykładach
Promotion of the Idea of Sustainable Development of Low Carbon Cities on Selected Examples
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 75, s. 257-268, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: wybrane aspekty marketingu terytorialnego
Słowa kluczowe
Ekorozwój, Promocja
Eco-development, Promotion
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sustainable city development is harmonizing economic and social development, taking into account the environmental requirements, such as spatial and nature qualities and culture heritage, without compromising the needs of future generations. Urban development is based on long-term strategic plans and models containing i.a. new solutions to diversify the city in spatial, communicational, energy and cultural terms. Implementation of innovative pro-environmental solutions in the major European urban areas will allow reducing CO2 emission to the atmosphere up to 2020 and, in the consequence, to improve the quality of life in these cities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. H. Rogall, Ekonomia zrównoważonego rozwoju - teoria i praktyka, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2010.
 2. B. Fiedor, S. Czaja, A. Graczyk, Z. Jakubczyk, Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 3. A. Dubicki, M. Dubicka, M. Szymanowski, Klimat Wrocławia, Środowisko Wrocławia - Informator 2002, Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, Wrocław 2002.
 4. A. Zwoździak,I. Sówka, A. Gzella, J. Zwoździak, Morning ozone buildup during summer 2003 episodes and their links with some radiosonde data in Wrocław, South-Western Poland, "Environment Protection Engineering" 2008, Vol. 34, No. 1, s. 63-79.
 5. A. Mikłaszewski, Transport zrównoważony - wizja miasta dla człowieka, Kształtowanie przestrzeni zurbanizowanej w myśl zasad ekorozwoju, Polski Klub Ekologiczny, Okręg Dolnośląski - Wrocław, Wrocław 2001.
 6. J. Watson, European Green City Index, Raport Economist Intelligence Unit, Warszawa 2010.
 7. Z. Jasiński, Podstawy zarządzania operacyjnego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2007.
 8. K. Obój, Strategia organizacji - W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007.
 9. E. Klugmann-Radziemska, Fotowoltaika - ile to kosztuje, "Czysta Energia" 2010, nr 11, s. 20-21.
 10. A.K Jain, Low Carbon City, Policy - Planning and Practice, Discovery Publishing House PVT. LTD, New Delhi 2009.
 11. W. Feist, G. Schlagowski, Podstawy budownictwa pasywnego, Polski Instytut Budownictwa Pasywnego, Gdańsk 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu