BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szostak Daniel (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Miejsce hotelarstwa w rozwoju lokalnego produktu turystycznego - Analiza wybranych czynników zwiększających ruch turystyczny
The Hospitality Role in Local Tourism Product Development - The Analysis of Chosen Factors Increasing Tourism Traffic
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 75, s. 269-277
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: wybrane aspekty marketingu terytorialnego
Słowa kluczowe
Hotelarstwo, Produkt turystyczny, Produkty regionalne
Hotel industry, Tourist product, Regional product
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Hotelarstwo należy do najważniejszych elementów współczesnej infrastruktury i biznesu turystycznego, zarówno w ujęciu sektorowym, jak i realizowanej lokalnej polityki kreowania produktów turystycznych. Baza noclegowa jest istotnym elementem zagospodarowania turystycznego, która warunkuje funkcję oraz zdolność recepcyjną danego obszaru turystycznego, w którym koncentruje się ruch turystyczny. Odpowiednio rozwinięta funkcja turystyczna lokalnej gospodarki skorelowana z działalnością noclegową wielu gestorów powoduje m.in. wzrost jej konkurencyjności. I dlatego też współczesna turystyka opiera swoje funkcjonowanie i istotę przede wszystkim na dostępie do zróżnicowanej turystycznej bazy noclegowej w miejscu docelowym wyjazdów turystów.(abstrakt autora)

Hospitality is one of the most important elements of modern infrastructure and tourism business, both in sectoral approach and in implementation of local policies of tourism products creations. Accommodation base is an important element of tourist development, which determines the function of tourist reception and the ability of an area where tourism movement concentrates. Properly developed tourism function of local economy correlated with the activity of accommodation of many entities causes, among others, increase of its competitiveness. Thus the modern tourism bases its functioning and essence primarily on access to diverse tourist accommodation base in tourist travel destination. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. R. Seweryn, Wykorzystanie bazy noclegowej i jego determinanty na przykładzie Oddziału Orbis S.A. w Krakowie w latach 1986-1992, "Folia Turistica" nr 5, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 1995, s. 77.
  2. D. Szostak, Regionalne uwarunkowania polityki marketingowej przedsiębiorstw hotelarskich, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrument. Partnerstwo i komunikacja w regionie, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe nr 596, Ekonomiczne Problemy Usług nr 56, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 91.
  3. I. Jędrzejczyk, Nowoczesny biznes turystyczny, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  4. W. Gaworecki, Kurorty w strukturze miejscowości turystycznych, w: Turystyka uzdrowiskowa. Stan i perspektywy, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Sopocie, Gdańsk 1999, s. 71.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu