BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudzik Iwona (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu), Hanejko Stanisław (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu)
Tytuł
Znaczenie świętych miejsc w życiu młodzieży na przykładzie ważniejszych ośrodków pielgrzymkowych na Podkarpaciu w świetle wyników badań ankietowych
The Importance of Holy Places in Young People's Lives Based on the Example of the Main Pilgrimage Centres in Podkarpacie in the Light of the Conducted Reaserch
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 65, s. 127-138, tab.
Tytuł własny numeru
Turystyka religijna: zagadnienia interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
Pielgrzymowanie, Obrzędy religijne, Turystyka religijna, Badania ankietowe
Pilgrimage, Religious ceremonies, Religious tourism, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Podkarpacie
Subcarpathian Region
Abstrakt
"Turystyka pielgrzymkowa jest jedną z ważniejszych dziedzin turystyki, której głównym celem jest odwiedzanie i wędrowanie do miejsc kultu religijnego". W ostatnich latach zaobserwować możemy dynamiczny rozwój ruchu turystycznego, który oparty jest właśnie na pielgrzymowaniu do sanktuariów rozproszonych po licznych krańcach województw. Ich łączna liczba na terenie naszego kraju sięga prawie 500 (tabela 5). Ten intensywny rozwój nasilił się znacznie w 2000 roku, kiedy obchodzono milenijny rok chrześcijaństwa. Coraz częściej obserwuje się zainteresowanie turystów nie tylko dużymi, atrakcyjnymi walorami turystycznymi, ale również obiektami sakralnymi. (fragment tekstu)

The article discusses the main pilgrimage centres in Podkarpacie such as: Kalwaria Pacławska, Leżajsk, Jodłówka, Dukla. It stresses a very important role of church fairs and religious celebrations which are becoming an essential element of promoting a particular region. The author also emphasizes the fact that the eastern parts of Podkarpackie Province have been associated with religious ceremonies and pilgrimages for centuries. Nowadays this tradition is maintained and sanctuaries in Podkarpacie are still visited by many individual tourists and pilgrimage groups. Podkarpackie Province plays in this respect a significant role in promoting cultural and religious heritage of selected places among potential tourists. All ideas included in the article have been supported by the conducted research. The results show how important holy places are for young people. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Panasiuk, Koncepcja produktu turystyki pielgrzymkowej, [w:] Turystyka religijna, red. Z. Kroplewski, A. Panasiuk, Szczecin 2010, s. 369.
  2. M. Gosztyła, M. Proksa, Klasztory i zgromadzenia zakonne w  Archidiecezji Przemyskiej, Przemyśl 2000, s. 68.
  3. M. Gosztyła, J. Szpyt, Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w  Kalwarii Pacławskiej, Kalwaria Pacławska 1999, s. 7.
  4. O.E. Stasiukiewicz OFMCony, Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w  Kalwarii Pacławskiej, Kalwaria Pacławska 1995, s. 16.
  5. O.D. Synowiec Franciszkanin, Na dróżkach Kalwarii Pacławskiej, Kalwaria Pacławska 1983, s. 9.
  6. S. Kłos, Osobliwości Podkarpacia, przewodnik krajoznawczy po najciekawszych, znanych i nieznanych miejscach i obiektach województwa podkarpackiego, leksykon, Rzeszów 2002, s. 66.
  7. Z. Larendowicz, Kult Matki Bożej Pocieszenia w bazylice OO. Bernardynów w Leżajsku, Warszawa 1985, s. 13.
  8. H.E. Wyczawski, Sanktuarium św. Jana z Dukli, Warszawa 1994, s. 9.
  9. Echo pielgrzymowania. Biuletyn Diecezjalnego Biura Pielgrzymkowego Diecezji Tarnów, red. ks. Cz. Konwent, Nr 1, Rok I, Styczeń 2002, s. 6-9.
  10. Strategia rozwoju turystyki dla województwa podkarpackiego na lata 2007-2013, Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A., s. 50.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu