BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalinowska-Żeleźnik Anna (Uniwersytet Gdański), Lusińska Anna (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Spotkanie jako narzędzie przełamywania barier międzykulturowych na przykładzie światowych dni młodzieży
Meeting as a Tool For Overcoming Cross-Cultural Barriers on World Youth Day Example
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 65, s. 139-149, tab.
Tytuł własny numeru
Turystyka religijna: zagadnienia interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
Turystyka religijna, Młodzież
Religious tourism, Youth
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Proces globalizacji wspierany nieustającym rozwojem nowych technologii powoduje "kurczenie się" współczesnego świata. Przedstawiciele różnych ras i narodowości spotykają się codziennie na ulicach miast. Widoczna tendencja do uniformizacji i upodabniania się mieszkańców "globalnej wioski" nie zmienia jednak tego, że nasze zachowania, działania i wybory zdeterminowane są przez historię, język, tradycję i kulturę, w których zostaliśmy wychowani lub które sami postanowiliśmy przyjąć. Uwarunkowania te stają się często barierami mogącymi zakłócać proces komunikacji międzyludzkiej. Niezbędne wydaje się posiadanie wiedzy potrzebnej do rozpoznawania tych różnic i stosowania odpowiednich narzędzi do ich redukowania. Spotkania, szczególnie te o charakterze międzynarodowym, są nie tylko okazją do ujawnienia i poznania barier kulturowych, ale także stają się swoistym narzędziem ich przełamywania. (fragment tekstu)

Our behavior, actions and choices are determined by history, language, tradition and culture, in which we are raised, or those that we have accepted. These considerations can be barriers (e.g. segregation, marginalization, etc.) at the same time that complicate the process of communication between people. In such a situation, it seems necessary to have the knowledge to recognize these differences, and the use of appropriate tools for their reduction. One of such tools are international meetings of different cultures. Their aim is to establish the contacts between the different cultures and mutual understanding. World Youth Day, let the deepening of their own identity of individuals, groups, and whole communities by promoting attitudes of tolerance and dialogue. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. E. Hałas, Tożsamość kulturowa a konflikty międzygrupowe, [w:] Symbole w interakcji, red. E. Hałas, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001, s. 281.
 2. A. Brémond, J.-F. Couet, A. Davie, Kompendium wiedzy o socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 75.
 3. E. Babbie, Istota socjologii. Krytyczne eseje o krytycznej nauce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 96.
 4. G.F. Simons, C. Nacquez, P.R. Harris, Kierowanie i motywowanie personelu wielokulturowego, [w:] Komunikacja międzykulturowa. Zderzenia i spotkania, red. A. Kapciak, L. Korporowicz, A. Tyszka, Instytut Kulturalny, Warszawa 1996, s. 346.
 5. S. Bystroń, Megalomania narodowa, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1995, s. 13.
 6. B. Bjerke, Kultura a style przywództwa. Zarządzanie warunkach globalizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 85.
 7. E. Marx, Przełamywanie szoku kulturowego, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000, s. 75.
 8. G. Hofstede, Kultury i organizacje: zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa 2000, s. 37.
 9. H. Grzymała-Moszczyńska, E. Nowicka, Goście i gospodarze. Problem adaptacji kulturowej w obozach dla uchodźców oraz otaczających je społecznościach lokalnych, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 1998, s. 156.
 10. J. Mikułowski Pomorski, Jak narody porozumiewają się ze sobą w  komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2006, s.  18.
 11. A. Kalinowska-Żeleźnik, M. Sidorkiewicz, Meeting planning jako narzędzie wspomagające realizację produktów turystyki konferencyjnej, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 568, "Ekonomiczne Problemy Turystyki" nr 13, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 9-20.
 12. K. Kolenda-Zaleska, Toronto to nie Woodstock - bunt z Papieżem w tle, http://www.sdm.org.pl/index2.php?page=4&cat=1&n=2&id=24 (05.12.2010).
 13. M. Nowak, Rzym 2000: Rzym  Moje Dni Młodzieży, http://www.sdm.org.pl/index2.php? page=4&cat=1&n=2&id=19 (10.12.2010).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu