BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mrozowicz Kazimierz (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu)
Tytuł
Pielgrzymowanie jako typ zachowania się celowego (w świetle badań systemu wartości)
Pilgrims as a Special Type of Behavior (In the Light of the Value)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 65, s. 151-167, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Turystyka religijna: zagadnienia interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
Pielgrzymowanie, Turystyka religijna
Pilgrimage, Religious tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule zaprezentowano oryginalną i autorską Teorię fideistyczno- epistemologicznego agregatu postawy peregrynacyjnej. W dalszej części opracowania teoria ta zostanie wyłożona w wymiarze terminologiczno- -semantycznym, metodologicznym, merytoryczno-teoretycznym oraz empirycznym. Pielgrzymowanie jako odmiana aktywności człowieka oraz grupy nie jest zjawiskiem kontrowersyjnym, bo powszechność jego występowania oraz powstała na jego fideistycznym gruncie tradycja sprawiają, że w praktyce gospodarczej i teorii naukowej motywacyjne źródła peregrynacji wydają się być dostatecznie dobrze udokumentowane. Czym jednak faktycznie jest owa aktywność? Czy danym zachowaniem celowym, czy może zgeneralizowaną postawą albo też czynnością religijną? A może jest ona wypadkową wymienionych czynników? Na tego typu pytania nie znaleziono dotychczas zadowalającej odpowiedzi, stąd też zapełnienie tego rodzaju luki dyskursywnej, poznawczej oraz praktycznej stało się inspiracją dla podjęcia powołanej problematyki badawczej. (fragment tekstu)

The purpose of the article was to show the psychological development of the determinants of attitudes pilgrimage. Pilgrimages It was defined as a type of behavior is intentional, the sources must be sought in the sphere of human values. The article contains the authors model of the pilgrims attitudes, knowledge aggregation factor structure, emotion and behavior Pilgrim, and the findings of supporters of the value system and religious tourism. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Nieciuński, Aksjologiczne i psychospołeczne aspekty społecznej roli nauczyciela - wychowawcy, ,,Nowa Szkoła" 1979, nr 11.
 2. S. Mika, Wstęp do psychologii społecznej, Warszawa 1975.
 3. K. Mrozowicz, Formalizacja ról społeczno-zawodowych (na przykładzie ratowników GOPR), ,,Przegląd Organizacji" 2010, nr 10.
 4. T. Tomaszewski, Aktywność człowieka, [w:] Psychologia jako nauka o  człowieku, red. M. Maruszewski, J. Reykowski, T. Tomaszewski, Warszawa 1966, s. 197- 252.
 5. A. Maron, Turysta a pielgrzym - różnice motywacji poznawczej, [w:] Turystyka religijna, red. Z. Kroplewski, A. Panasiuk, Szczecin 2010, s. 69-76.
 6. A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, KMB Druk, Gniezno 2008.
 7. E. Mazur, Geografia turystyczna, Szczecin 2003, s. 35.
 8. A. Wilkońska, Turystyka religijna - między sacrum i profanum, [w:] Turystyka religijna, op.cit. s. 60-68.
 9. J. Reykowski, Osobowość jako centralny system regulacji i integracji czynności, [w:] Psychologia, red. T. Tomaszewski, Warszawa 1995.
 10. L. von Bertalanffy, Ogólna teoria systemów, Warszawa 1985.
 11. M. Misztal, Problematyka wartości w socjologii, Warszawa 1980.
 12. A. Zalewska, System wartościowania w zależności od wieku i  reaktywności, ,,Przegląd Psychologiczny" 1996, nr 3.
 13. M. Rokeach, The nature of human values, ,,The Free Press", New York 1973.
 14. M. Rokeach, The organization and modification of beliefs, [w:] Current perspectives in social psychology, red. E.P. Hollander, R.G. Hunt, Oxford University Press, New York 1971.
 15. M. Rokeach, Value theory and communication research: review and commentary, [w:] Communication Yearbook, red. D. Nommo, New Brunswick 1979.
 16. S. Nowak, Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych, [w:] Teorie postaw, red. S. Nowak, Warszawa 1973.
 17. P. Brzozowski, Polska wersja testu wartości Miltona Rokeacha i jej teoretyczne podstawy, ,,Przegląd Psychologiczny" 1986, nr 3.
 18. P. Brzozowski, Skala Wartości - polska adaptacja Value Survey Milton Rokeacha. Podręcznik, Lublin 1989.
 19. P. Brzozowski, Problemy pomiaru wartości, ,,Studia Psychologiczne", nr 1/2, s. 114-123. B. Wojciszke, Relacje interpersonalne, [w:] Psychologia. Jednostka w  społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, t. 3, red. J. Strelau, Gdańsk 2002.
 20. T. Mądrzycki, Psychologia kształtowania się postaw, Warszawa 1970.
 21. S. Mika, Wstęp do psychologii społecznej, Warszawa 1975.
 22. S. Mika, Psychologia społeczna dla nauczycieli, Warszawa 1987.
 23. S. Mika, Psychologia społeczna, Warszawa 1987.
 24. W. Szewczuk, Słownik psychologiczny, Warszawa 1985.
 25. A. Bańka, Psychologia organizacji, [w:] Psychologia. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, t. 3, red. J. Strelau, Gdańsk 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu