BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tratwal-Uglis Natalia (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim), Uglis Jarosław (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Warunki rozwoju turystyki pielgrzymkowej w Wielkopolsce
Conditions of Pilrimage Tourism Development in Wielkopolska Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 65, s. 179-189, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Turystyka religijna: zagadnienia interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
Potencjał rozwojowy, Pielgrzymowanie, Turystyka religijna
Development potential, Pilgrimage, Religious tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstrakt
Obecnie najszybciej rozwijającym się sektorem gospodarki światowej jest turystyka, która obejmuje dobrowolną przestrzenną ruchliwość ludzi w celach wypoczynkowych, rekreacyjnych, religijnych lub innych. W literaturze krajowej i zagranicznej udokumentowano, że z roku na rok ruch pielgrzymkowy rozwija się dynamicznie niezależnie od podziału geograficznego, a w wyjazdach uczestniczy coraz więcej ludzi. Z ekonomicznego punktu widzenia przyczynia się to do społeczno-gospodarczego, kulturowego i cywilizacyjnego rozwoju wielu regionów recepcyjnych. (fragment tekstu)

Pilgrimage wandering is not a new phenomenon. It was known, both in ancient ages and it is in modern times. At present, millions of people travel to major pilgrimage destinations around the world every year. In detail, that approximately 300 million people go on pilgrimages yearly. Thus pilgrimage tourism could become an important source of income and employment in a region. On the other hand, economic benefits from pilgrimage can be measured as a scale and scope development of small enterprises, for example with souvenirs. Nowadays pilgrimage tourism is the most popular form of tourism activity in Poland, and about 7 million people go on pilgrimages a year. The authors present results of their research in Wielkopolska (Great Poland) region as pilgrimage tourism destination. The purpose of this paper is to discuss conditions of pilgrimage tourism development in the region. The study results show that Wielkopolska voivodship has a large development potential for pilgrimage tourism. There are plenty of holy places, 60 sanctuary, in the region. From a religious perspective, these places attract many visitors, who can reveal those unique places and experience something mystical. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002, s. 22.
 2. W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2003, s. 17-18.
 3. A. Jackowski, Zarys geografii pielgrzymek, Prace geograficzne, Zeszyt 85, Prace Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, z. 107, Kraków 1991, s.  22.
 4. K. Szpara, E. Jędrzejczyk, Pielgrzymki rowerowe Rzeszów-Jasna Góra, organizowane przez katolicki klub sportowy "Alpin" z Rzeszowa, [w:] Turystyka religijna, red. Z. Kroplewski, A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 659.
 5. A. Jackowski, Pielgrzymki i turystyka religijna w Polsce, Instytut Turystyki, Warszawa 1991, s. 8-9.
 6. M. Ostrowski, Pilgrimage or Religious Tourism, [w:] Selected Research Problems in the Geography of Pilgrimage, red. A. Jackowski, Peregrinus Cracoviensis, z. 10, Kraków 2000, s. 53.
 7. Maria da Graça Mouga Poças Santos, Visitor profiles and market segmentation: a contribution to the renewal o fan almost centennial religious destination (Fátima), w: Tourism, Religion and Culture: regional development through meaningful tourism experiences, red. A. Trono, University of Salento, Lecce 2009, s. 308.
 8. A. Jackowski, Religious Tourism - Problems with Terminology, w: Selected Research Problems in the Geography of Pilgrimage, red. A. Jackowski, Peregrinus Cracoviensis, z. 10, Kraków 2000, s. 71.
 9. D.H. Olsen, D.J. Timothy, Tourism and religious journeys, w: Tourism, religion and spiritual journeys, red. D.J. Timothy, D.H. Olsen, Routledgr studies in contemporary geographies of leisure, tourism, and mobility, New York 2006, s. 5.
 10. A. Jackowski, Jasna Góra - Częstochowa w systemie ośrodków pielgrzymkowych świata, Materiały pokongresowe, I Światowy Kongres Częstochowian, Urząd Miasta Częstochowy, Częstochowa 2003, s. 63.
 11. A. Pawlikowska-Piechotka, Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne, Nova Res, Gdynia 2009, s. 193.
 12. A. Jackowski, I. Sołjan, Polskie pielgrzymowanie, http://adonai.pl/pielgrzymki/?id=7 (dostęp, dn. 08.12.2010).
 13. J. Uglis, Turystyka kulturowa szansą dywersyfikacji oferty turystycznej regionu, [w:] Turystyka kulturowa a regiony turystyczne w Polsce, red. D. Orłowski, E. Puchnarewicz, WSTiJO w Warszawie, Wydawnictwo LIBRON, Warszawa 2010, s. 288.
 14. R.O. Jusiak OFM, Sanktuaria religijne w kontekście środowiska lokalnego i społecznego, Peregrinus Cracoviensis, z. 18, Kraków 2007, s. 34.
 15. M. Osuchowska, T.A. Łabuz, Turystyka religijna i pielgrzymkowa w  Polsce jako promocja wartości religijnych, [w:] Problemy turystyki i rekreacji - tom 2, red. M. Dutkowski, Wydawnictwo IN PLUS, Szczecin 2009, s. 90-91.
 16. A. Jackowski, I. Sołjan, Polskie pielgrzymowanie, http://adonai.pl/pielgrzymki/?id=7 (dostęp, dn. 08.12.2010).
 17. E. Bilska-Wodecka, F. Mróz, Sanktuaria Pańskie. Zarys problematyki, [w:] Pielgrzymki a sakralizacja przestrzeni, red. E. Bilska-Wodecka, I. Sołjan, Peregrinus Cracoviensis, z. 16, Kraków 2005, s. 115, 126.
 18. Z. Krochmal MIC, Profanum w służbie sacrum sanktuarium licheńskiego, Peregrinus Cracoviensis, z. 21, Kraków 2010, s. 138.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu