BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wartecka-Ważyńska Agnieszka (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu), Sikora Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wybrane społeczne uwarunkowania uczestnictwa młodzieży w turystyce religijnej w świetle badań empirycznych
Social Background for Young People's Participation in Religious Tourism in the Light of Empirical Research
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 65, s. 191-204, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Turystyka religijna: zagadnienia interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
Pielgrzymowanie, Turystyka religijna, Młodzież
Pilgrimage, Religious tourism, Youth
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Turystka pielgrzymkowa i religijna to podróże podjęte z motywów religijnych lub religijno-poznawczych, których głównym celem są miejsca związane z historią religii, miejsca kultu religijnego, wydarzenia o charakterze religijnym oraz obiekty sakralne. Należy jednak odróżnić turystykę religijną od pielgrzymkowej. Turystyka religijna to wyjazdy o charakterze religijno-poznawczym. Turyści podróżują do miejsc świętych, a ich głównymi motywami są: modlitwa, poznanie historii i architektury kultury religijnej. Turystyka pielgrzymkowa jest natomiast podróżą, w której głównym motywem jest spotkanie z Bogiem, modlitwa, uczestnictwo w uroczystościach religijnych. Za turystykę religijną uważa się turystyczne wędrowanie, w którym - obok motywów typowych dla uprawiania turystyki, takich jak: chęć ruchu, odpoczynku lub zaspokojenia poznawczych pragnień - występują pobudki religijne: chęć poznania ośrodków kultu, religijnych zabytków, wzięcia udziału w religijnych obchodach i uroczystościach w celu bliższego zaznajomienia się z nimi. (fragment tekstu)

The paper presents participation of young people from secondary schools in young people's tourism. Particular emphasis was on motivation for participation in religious tourism, the most frequently visited places of religious worship in Greater Poland as well as on membership of young people in church organizations. The results of the study showed that 71% of the respondents participated in religious tourism. Young people were members in a variety of church organizations which perform educational functions, form social attitudes and strengthen abilities of living in the society. The respondents were guided by the following types of motivation: satisfying emotional needs (personal contact with the God, begging motivation), need for friendship within a community (making new friends), cognitive motivation (eagerness to visit new locations and historical places), entertainment, health-related motivation (improvement in psychophysical health status, recreation). Emotional and cognitive motivations seem to be the most important among those reported by young people. The paper has a theoretical and empirical character. It was written based on analysis of the literature and results of empirical survey. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa - fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. Milenium, Gniezno 2008, s. 147.
 2. M. Ostrowski, Teologiczne rozważania nad problemem odpoczynku, w: "Polonia Sacra" 1997, t. I, Warszawa 1997.
 3. A. Jackowski, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Wyd. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2003, s. 123-124.
 4. A. Wartecka-Ważyńska, S. Ren, Uczestnictwo młodzieży ponadgimnazjalnej w turystyce religijnej, [w:] Zeszyty Naukowe nr 521, "Ekonomiczne Problemy Turystyki" nr 11, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 248.
 5. A. Kawalec, Socjologiczne aspekty turystyki religijno-pielgrzymkowej w powiecie jasielskim, [w:] Turystyka religijno-pielgrzymkowa, red. W.W. Gaworecki, WSHiT, Gdańsk 2005, s. 45.
 6. J. Kozielecki, Z Bogiem albo bez Boga, PWN, Warszawa 1991, s. 114.
 7. K. Przecławski, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków 1997, s. 143.
 8. Z. Kulczycki, Zarys historii, Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK, Warszawa 1980, s. 52.
 9. Anna Maron, Turysta a pielgrzym - różnice motywacji poznawczej, [w:] Turystyka religijna, red. Z. Kroplewskiego, A. Panasiuka, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010, s. 72.
 10. A. Wartecka-Ważyńska, Turystyka młodzieży i jej uwarunkowania, Wyd. UAM, Poznań 2007, s. 50.
 11. Ks. M. Ostrowski, Duszpasterstwo wobec problemu czasu wolnego człowieka. Aspekt moralno-pastoralny ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień turystyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1996, s. 351.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu