BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chotkowski Jacek (Politechnika Koszalińska), Czerwińska Małgorzata (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Specyfika segmentów rynku agroturystyki na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
Specify of Market Segments for Agrotourism on the Example of West Pomeranian Voivodeship
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 75, s. 295-309
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: wybrane aspekty marketingu terytorialnego
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Segmentacja rynku, Segmentacja
Agrotourism, Market segmentation, Segmentation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Segmentacja rynku stanowi fundamentalny krok w procesie planowania marketingowego. W obliczu szybko zmieniających się potrzeb, oczekiwań i pragnień konsumentów duŜego znaczenia nabiera dzielenie rynku na homogeniczne grupy, do których przedsiębiorstwo może zaadresować własną ofertę i wybrać odpowiedni sposób komunikacji. Dotyczy to teŜ gospodarstw agroturystycznych, które w ostatnim czasie, aby działać efektywniej muszą toczyć walkę konkurencyjną. W niniejszym artykule zaprezentowano charakterystykę segmentów polskich agroturystów stanowiącą efekt prowadzonych analiz segmentacyjnych na rynku usług agroturystycznych. Badania empiryczne, będące podstawą wnioskowań, prowadzono na terenie województwa zachodniopomorskiego w latach 2006-2009.(abstrakt autora)

Market segmentation is the most fundamental step in the process of marketing planning. In face of fast changes on the market and increasing needs and expectations of customers, there is a huge need to divide the market into homogenous groups, to which enterprises can address their offers choosing the proper ways of communication. This practice concerns also agrotouristic farms, which have to compete on the market, if they want to exist and function. The purpose of this paper is to present the main characteristics of segments of Polish agrotourists which is the effect of conducted segmentation analyses on agrotouristic services market. Fundamental part of the paper concentrates on selected results of empirical research conducted in the area of West Pomeranian region in the years 2006-2009.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Mazurek, Uwarunkowania rozwoju agroturystyki na obszarach wiejskich gmin Pobrzeża Koszalińskiego, Uniwersytet Gdański, Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego, "Regiony Nadmorskie" nr 16, Gdynia 2008, s. 24-37.
  2. Y. Wind, Issues and advances in segmentation research, "Journal of Marketing Research" 1978, August, s. 319.
  3. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdraŜanie i kontrola, Wyd. Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
  4. W.D. Perreault, H.C. Barksdale, A model - free approach for analysis of complex contingency data in survey research, "Journal of Marketing Research" 1980, Vol. 17, November, s. 503-515.
  5. M. Rószkiewicz, Narzędzia statystyczne w analizach marketingowych, C.H. Beck, Akademia Oeconomica, Warszawa 2002.
  6. B. Kutkowska, Grupy docelowe nabywców produktów agroturystycznych na Dolnym Śląsku na przykładzie parku krajobrazowego Dolina Baryczy, Roczniki Naukowe SERiA, Tom VII, Zeszyt 3, Warszawa 2005, s. 105.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu