BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzybowski Marek (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Marketing regionów. Baltic cruise - studium przypadku z regionu Morza Bałtyckiego
Regional Marketing. Baltic Cruise - Case Study in the Baltic Sea Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 75, s. 311-322, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: wybrane aspekty marketingu terytorialnego
Słowa kluczowe
Marketing regionalny, Region, Promocja turystyki, Klastry
Regional marketing, Region, Promotion of tourism, Business cluster
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono marketing, w wyniku którego wykreowano region Morza Bałtyckiego jako jednolity produkt na światowym rynku cruise industry. Zaprezentowano przykład skutecznego współdziałania potencjalnych konkurentów, sieci armatorów cruisów, touroperatorów, agencji turystycznych, mediów oraz lokalnych władz i portów na rzecz wykreowania jednego produktu regionalnego. Jest to przykład efektywnego marketingu konkurentów, zwany co-optition.(abstrakt autora)

The paper presents the marketing actions that as a result lead to creation of Baltic Sea Region as a unified product on the world's market of "cruise industry". The paper presents an example of effective collaboration between potential competitors, the network of ship-owners, tour operators, travel agencies, media and local authorities and ports to create a unified regional product. It is an example of effective competitors marketing, also called co-optition.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Zaleski, Cz. Wojewódka, Europa Bałtycka, Zarys monografii gospodarczej, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977.
  2. M. Grzybowski, Tourism. The Baltic Offensive, "The Warsaw Voice" 6.02.2005, s. 24.
  3. M. Grzybowski, Marketingowe i ekonomiczne aspekty funkcjonowania turystyki morskiej, w: Transport morski i lotniczy w obsłudze ruchu pasażerskiego. Implikacje dla regionów, Zeszyty Naukowe nr 491, Ekonomiczne Problemy Usług nr 15, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 157-166.
  4. S. Parker, Baltic tackles growth issues, "Cruise Business Review" 2010, No. 1, s. 27-28.
  5. M. Grzybowski, Pogłębianie Gdyni, "Nadmorski Przegląd Gospodarczy" 2010, nr 1, s. 13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu