BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hładkiewicz Wiesław (Uniwersytet Zielonogórski), Cupiał Brygida Beata (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Znaczenie marketingu w kreowaniu rozwoju regionu lubuskiego
The Importance of Marketing in Development of the Lubuskie Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 75, s. 323-336
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: wybrane aspekty marketingu terytorialnego
Słowa kluczowe
Marketing regionalny, Marketing terytorialny, Region
Regional marketing, Territorial marketing, Region
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Marketing terytorialny jest stosunkowo nową koncepcją, która wprowadziła do rozwoju zagospodarowania przestrzennego metody wykorzystywane w rozwoju przedsiębiorstw. Miasta i regiony konkurują ze sobą o turystów, inwestorów, mieszkańców. Klasyczna oferta turystyczna czy ułatwienia gospodarcze dla potencjalnych przedsiębiorców już nie wystarczają. Nowoczesne koncepcje marketingu terytorialnego podkreślają znaczenie kreowania marki terytorium, a także współpracy partnerów - aktorów rozwoju terytorium. Celem artykułu jest omówienie działań w obszarze marketingu terytorialnego w województwie lubuskim ze szczególnym uwzględnieniem roli samorządu województwa w zarządzaniu rozwojem terytorium przy zastosowaniu instrumentów marketingowych.(abstrakt autora)

Territorial marketing is a relatively new concept, which has supplemented development of spatial management with methods which so far have been used for development of enterprises. Towns and regions compete with one another fighting for tourists, investors, citizens. A good tourist offer or economic conveniences for potential investors are already not sufficient. Modern concepts of territorial marketing stress the importance of creating a brand name for a particular territory as well as partners' cooperation - actors of the territory development. The paper aims at presenting activities within territorial marketing in the Lubuskie Region especially taking into account the role of the self-government in managing development of the territory by applying marketing instruments.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. P. Rumpel, T. Siwek, Marketing terytorialny a kreowanie regionów: przykład czeski, "Przegląd Geograficzny" 2006, nr 78/2, s. 193.
  2. Ph. Kotler, N. Lee, Marketing w sektorze publicznym. Mapa drogowa wyŜszej efektywności, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
  3. J. Chotkowski, W. Deluga, Rola marketingu terytorialnego w rozwoju regionów peryferyjnych na przykładzie Pomorza Środkowego, Wyd. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, "Roczniki Naukowe", Tom X, zeszyt 2, s. 58, www.seria.home.pl/ index.php?option=com_remository&Itemid=37&func=fileinfo&id=1021.
  4. A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
  5. M. Florek, Struktura i możliwości aplikacji instrumentów marketingu terytorialnego, w: Marketing terytorialny - możliwości aplikacji, kierunki rozwoju, red. H. Szulce, M. Florek, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2005, s. 137.
  6. P. Waniowski, D. Sobotkiewicz, M. Daszkiewicz, Marketing. Teoria i praktyka, Wyd. Placet, Warszawa 2010.
  7. K. Wlaźlak, Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
  8. Bariery prawne funkcjonowania terytorialnej administracji publicznej w RP, red. M. Stec, "Samorząd Terytorialny" 2002, nr 1-2, s. 48.
  9. K. Szczerski, Administracja publiczna w modelu zarządzania wielopasmowego. Wyzwania dla rozszerzonej Unii Europejskiej - przypadek Polski, Wyd. Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2005.
  10. G.W. Wittkamper, Die strategie der Regionalentwicklung durch regionale Strukturpolitik, w: Komunale und regionalne entwicklungs-pozesse unter den bedingungen der globalisierung und europaisierung Wittkamper, red. Koslow Awdonin, Staatliche Essenins-Universität Rjasan, Westfälische Wilhelms-Univesität Münster, Wyd. Uniwersitet Kniznij Dom Moskau, 2006, s. 268-270.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu