BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bordiuk Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Charakterystyka i znaczenie wybranych gatunków dębów w Meksyku
Characteristics and the Significance of Beloveds of Grades of Oaks in Mexico
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 65, s. 207-215, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Turystyka religijna: zagadnienia interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
Pielgrzymowanie, Parki krajobrazowe
Pilgrimage, Landscape parks
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Meksyk
Mexico
Abstrakt
Postrzeganie otaczającej rzeczywistości uwarunkowane jest indywidualnymi cechami każdego turysty. Znaczenie odgrywa tu jego wiedza, poglądy, jak również stan emocjonalny towarzyszący turyście w podróży, w trakcie zwiedzania środowiska w sensie geograficznym i historycznym. Według Berlyn'a, za kryteria atrakcyjności i piękna krajobrazu można przyjąć dwa elementy modelu estetyki: złożoność (zróżnicowanie składników danego środowiska) i nowość (nieznany teren dla zwiedzającego). Współczesna oferta turystyczna daje potencjalnemu podróżnikowi wiele możliwości wyboru szeroko rozumianej przyjemności1. Na co dzień pojęcia "turystyka religijna" czy też "turystyka pielgrzymkowa" używane są zamiennie. Motywem turystyki religijnej jest udział w wydarzeniach religijnych, co nie wyklucza innych celów bądź aspektów poznawczych. Natomiast jeśli podróżujemy z pobudek czysto religijnych, wówczas mówimy o turystyce pielgrzymkowej. Sam termin jest jednak dalece dyskusyjny2. Przyroda jest sacrum i oprawą nawet dla najświętszych miejsc, zwłaszcza dla lasów oraz przestrzeni miejskiej. Pielgrzym i turyści interesują się pięknem otaczającego ich świata. Natura, możliwość obcowania z niecodziennymi krajobrazami - pustynnymi, górzystymi, z osobliwymi drzewami - budzą w pielgrzymach wdzięczność wobec Stwórcy. (fragment tekstu)

Genus Quercus belongs to the family Fagaceae and includes more 500-600, exclusively woody species. Most of them occurs on the northern hemisphere, in the temperate and sub-tropical and also enters into the mountains of tropical climatic zones. The pilgrims visiting the sacred places are willing to commune with nature are the curious, asking questions, but do not always have adequate knowledge of the guides. Similarly, with guides, which in abbreviated form nature of Saint's treat or not at all. Presentation of oaks and oak forests enrich the experiences of pilgrims. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Winiarski, J. Izdebski, Psychologia turystyki, WSiP, Warszawa 2008, s. 69.
 2. W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 1997.
 3. I. Kisielewska, M. Sten, Meksykańskie ABC, Iskry, Warszawa 1997, s.  15-18.
 4. J. Makowski, Geografia regionalna świata (Wielkie regiony), Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 224-229.
 5. A. Camus, Les chnes: Monographie de gerne Quercus, Atlas 2, 1935- 1936.
 6. R. Govaerts, D.G. Frodin, World checklist and bibliography of Fagales, The Royal Botanic Garden, Kew 1998.
 7. G. Krüssmann, Handbuch der Laubgekölze, Bd I-III, Berlin1976-1978; G. Krüssmann, Die Baume Europas, Berlin 1979; K.C. Nixon, The genus Quercus in Mexico, [w:] Biological diversity of Mexico: origins and distribution, red. T.P. Romamoothy, Oxford University Press, New York 1993.
 8. K.C. Nixon, The genus, op.cit.; Flora of North America (North of Mexico), Vol. 7, Magnoliophyta, Oxford University Press 2010.
 9. J.H. Reichholfa, G. Steinbach, Die Grösse Encyklopedie der Baume und Stracher, Muza, Warszawa 1995, s. 359, http://muse.jhu.edu/journals/ ecological - restoration/ v028/28.3.rodriguez-trejo.pdf; http://www.biodiversityhotspots.org /xp/ hotspots/ pine_oak/Pages/biodiversity.aspx.
 10. http://www.uis.edu/insideuis/students/faculty/ vazquez. html Format pliku: PDF/Adobe LUCIA VAZQUEZ. BIOLOGY. ARTICLE - "Molecular Studies in Selected Oak Species".
 11. J. Makowski, Geografia fizyczna świata, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 209; vulcan.wr.usgs.gov/Glossary/ PlateTectonics/ description_plate_tectonics.html.
 12. G.L. Nesom, Diversidad Biologica de Mexico, Ramamoorthy, Instituto de Biologa, UNAM 1993, s. 545-562.
 13. J. Rzedowski, Vegetacion de Mexico, Limusa, DF, Mexico 1978.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu