BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuczyński Dariusz (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku), Taraszkiewicz Tomasz (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku)
Tytuł
Podróże poznawcze jako instrument marketingu miejsc w kontekście turystyki biznesowej
Familiarization Trips as a Destination Marketing Tool in Business Tourism
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 75, s. 353-366
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: wybrane aspekty marketingu terytorialnego
Słowa kluczowe
Turystyka biznesowa, Marketing turystyczny, Podróże służbowe, Podróże turystyczne
Business tourism, Tourism marketing, Business trips, Touristic travel
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W turystyce biznesowej podjęcie decyzji o wyborze miejsca docelowego rzadko odbywa się na podstawie broszur, materiałów wideo czy reklam. Dlatego, by zaistnieć na mapie biznesowych destynacji, należy stworzyć warunki do wizytacji miejsca, sprawdzenia jego walorów i spotkania osób, z którymi przyjdzie współpracować, zanim znaczący nabywcy zdecydują się zamówić określony obiekt i usługi wspomagające. Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka instrumentu wspomagającego marketing miejsc, jakim są podróże poznawcze (ang. familiarization trips), zaprezentowanie ich znaczenia i złożoności, takze w świetle przypadku ich zastosowania w lokalnych warunkach przez Gdańską Organizację Turystyczną i Gdańsk Convention Bureau.(abstrakt autora)

Decisions about the destination and venue selection very rarely are based on brochures, videos or advertisements when considering business tourism. To be considered as valuable business destination, there should be created condition to visit a place, check out its values and meeting with potential people with whom a potential business customer will work, before he decides to book a particular venue or other services. The aim of this paper is the characteristics of familiarization trips as an important marketing facilitation tool for destinations and the presentation of its use by local CVB.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. D. Buhalis, Marketing the competitive destination of the future, "Tourism Management" 2000, No. 21, s. 100-101.
 2. K. O'Brien, The European business travel market, "Travel and Tourism Analyst" 1998, No. 4, s. 37-54.
 3. I. Vlitos-Rowe, International business travel: A changing proxle, Economist Intelligence Unit, London 1994.
 4. K.J. MacKay, D.R. Fesenmaier, Pictorial Element of Destination Promotion in Image Formation, "Annals of Tourism Research" 1997, No. 24 (3), s. 537-565.
 5. D.J. Walmsley, J.M. Jenkins, Cognitive distance: a neglected issue in travel behaviour, "Journal of Travel Research" 1992, Summer, s. 24-29.
 6. P. Ankomah, J.L. Crompton, D.A. Baker, A study of pleasure travelers' cognitive distance assessments, "Journal of Travel Research" 1995,s. 12-18.
 7. P. Ankomah, J.L. Crompton, D.A. Baker, Influence of cognitive distance in vacation choice, "Annals of Tourism Research" 1996, No. 23 (1), s. 138-150.
 8. K.S. Chon, The role of destination image in tourism: a review and discussion, "The Tourist Review" 1990, No. 42 (2), s. 2-9.
 9. Z.U. Ahmed, Determinants of a state's tourist image and their marketing implications, "Journal of Hospitality and Leisure Marketing" 1994, No. 2(1), s. 55-69.
 10. A. Milman, A. Pizam, The role of awareness and familiarity with a destination: the central Florida case, "Journal of Travel Research" 1995, No. 33 (3), s. 21-27.
 11. S. Baloglu, Image variations of Turkey by familiarity index: informational and experiential dimensions, "Tourism Management" 2001, No. 22 (2), s. 127-133.
 12. J. Swarbrooke, S. Horner, Business Travel and Tourism, Butterworth-Heinemann, Oxford 2001.
 13. S. Medlik, Dictionary of Travel, Tourism and Hospitality, Butterworth-Heinemann, Burlington 2003.
 14. V. Middleton, J.R. Clark, Marketing in Travel and Tourism, Butterworth-Heinemann Linacre House, Oxford 2001.
 15. R. Davidson, T. Rogers, Marketing destinations and venues for conferences, conventions and business events, Butterworth-Heinemann, Linacre House, Jordan Hill, Oxford 2006.
 16. R. Davidson, B. Cope, Turystyka biznesowa, POT, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu