BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Moczydłowska Joanna M. (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
Tytuł
Mentoring jako narzędzie zarządzania wiekiem
Mentoring as a Tool for Age Management
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 11, cz. 1, s. 181-191, bibliogr. 13 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie - nowe perspektywy w dobie zmian demograficznych
Słowa kluczowe
Mentoring, Zarządzanie wiekiem, Wyniki badań, Procesy demograficzne
Mentoring, Age management, Research results, Demographic process
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł opiera się na założeniu, że jednym z wartościowych narzędzi stosowanych w ramach zarządzania wiekiem na poziomie organizacji jest mentoring, jednak jego wykorzystanie w polskich przedsiębiorstwach wymaga ograniczenia szeregu barier psychologicznych i kulturowych. Celem tekstu jest systematyzacja wiedzy na temat mentoringu i zarządzania wiekiem (część teoriopoznawcza artykułu) oraz poznanie opinii polskich menedżerów na temat możliwości wykorzystania tego narzędzia w praktyce zarządzania (przyczynek empiryczny obejmujący analizę wyników badań jakościowych wśród menedżerów z dużych i średnich przedsiębiorstw). W celu zebrania materiału empirycznego zastosowano technikę zogniskowanego badania grupowego - Focus Group Interview (FGI). (fragment tekstu)

The aim of this article is to support the argument that one of the valuable tools used in the management of age at the level of the organization is mentoring. However, its use in Polish enterprises requires limiting number of psychological and cultural. This article contains an epistemological part in which the author systematizes the knowledge about mentoring and age management and also the empirical contribution involving the analysis of results of research among managers. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Clutterbuck D. (1998), Learning alliances: tapping into talent, Institute of Personnel Development, London.
 2. Karwala S. (2009), Mentoring jako strategia wspierająca wszechstronny rozwój osobisty, Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University, Nowy Sącz.
 3. Kędziora K. (2010), Wprowadzanie przez polskich pracodawców systemów zarządzania wiekiem. Możliwości i braki, "Analizy, Raporty, Ekspertyzy", nr 7, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa.
 4. Maksim M. (2012), Wprowadzenie do zarządzania wiekiem [w:] Zarządzanie wiekiem w MŚP, Pracownia Sztuk Plastycznych Sp. z o.o., Toruń.
 5. Mendryk I. (2013), Przesłanki wprowadzania polityki zarządzania wiekiem w polskich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, vol. XLVII (2).
 6. Mesjasz J. (2013), Bariery i ograniczenia mentoringu w polskich organizacjach, "Forum Oświatowe", nr 2(49).
 7. Moczydłowska J.M. (2014), Mentoring jako narzędzie rozwoju kompetencji społecznych pracowników, "Przedsiębiorstwo Przyszłości", nr 4.
 8. Moczydłowska J.M., Kowalewski K. (2014), Człowiek w organizacji. Koncepcje zarządzania ludźmi w warunkach "nowej normalności", DIFIN, Warszawa.
 9. Oleksyn T. (2006), Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 10. Parsloe E., Wray M. (2002), Trener i mentor, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 11. Schimanek T. (2010), Co to jest zarządzanie wiekiem? [w:] Zarządzanie wiekiem i nie tylko, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa.
 12. Schimanek T. (2010), Społeczne uwarunkowania i konsekwencje niskiej aktywności zawodowej osób 50+ oraz rozwiązania służące jej zwiększaniu [w:] Zarządzanie wiekiem i nie tylko, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa
 13. Świeszczak K., Ziemba M. (2013), Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie - szansa czy zagrożenie?, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom XIV, nr 12, część II.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu