BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dyrda Grażyna (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu)
Tytuł
Marketingowe aspekty kształtowania produktu turystyki pielgrzymkowej
The Marketing Aspects of a Pilgrim Tourism Product Creating
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 65, s. 247-258, tab.
Tytuł własny numeru
Turystyka religijna: zagadnienia interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
Pielgrzymowanie, Turystyka religijna, Marketing, Produkt turystyczny
Pilgrimage, Religious tourism, Marketing, Tourist product
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Specyficzną cechą turystyki pielgrzymkowej są religijne motywy podróżowania łączące się z oczekiwaniem szczególnych przeżyć duchowych. Motywacje uczestników pielgrzymek bywają zróżnicowane, co implikuje wielość postaci produktu turystyki pielgrzymkowej, a oferta produktowa biur podróży winna odpowiadać zarówno duchowym, jak i pozareligijnym potrzebom turystów. Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem ukierunkowane jest na maksymalizację satysfakcji klientów determinującą ich lojalnościowe postawy, a tym samym możliwość generowania zysków w dłuższym okresie. Kreowanie satysfakcjonującego nabywcę produktu turystyki pielgrzymkowej wymaga uwzględnienia oczekiwań i preferencji uczestników pielgrzymek oraz wykorzystania instrumentów marketingowych w kształtowaniu oferty rynkowej biur podróży. (fragment tekstu)

The main attributes of a pilgrim tourism are religious motives of travelling and expectations of special spiritual experiences. Pilgrim tourism products, offered by travel agencies, should fulfil this expectation and in the same time correspond with other varoius no-tourist needs. Results of tourists preferations researsches show that members of pilgrim tourism travelling put their special attentions on religious feelings and other attributes of the bought pilgrim tourism product- for example its compliance with travel agencies' offers, an efficient organisation and cognitive virtues of travelling. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Jackowski, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, s. 123-126.
  2. A. Mikos v. Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Milenium, Gniezno 2008, s. 147.
  3. G. Gołembski (red.), Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i  dynamiczne, PWE, Warszawa 2007, s. 29.
  4. A. Panasiuk, Koncepcja produktu turystyki pielgrzymkowej, [w:] Turystyka pielgrzymkowa, red. Z. Kroplewski, A. Panasiuk, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 373-374.
  5. J. Kowal, Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 33-34.
  6. A. Panasiuk (red.), Marketing usług turystycznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 76.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu