BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kapera Izabela (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie)
Tytuł
Samorząd terytorialny a rozwój turystyki religijnej I pielgrzymkowej w Krakowie
Local Self-Government and the Development of Religious and Pilgrimage Tourism in Krakow
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 65, s. 271-281, tab.
Tytuł własny numeru
Turystyka religijna: zagadnienia interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
Pielgrzymowanie, Turystyka religijna, Samorząd terytorialny
Pilgrimage, Religious tourism, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Kraków
Cracow
Abstrakt
Zagadnienia związane z rolą samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki są obecnie coraz powszechniej podejmowane i analizowane z różnych punktów widzenia. Na problem spogląda się najczęściej pod kątem zarządzania turystyką w ujęciu lokalnym i tworzenia produktów turystycznych, planowania przestrzennego, czasem w związku z agroturystyką. Tematykę zbliżoną do zaproponowanej w artykule podejmowała L. Przybylska (2007), analizując formy współpracy sanktuarium z samorządem terytorialnym w Gdyni. Z kolei A. Jackowski (2008) przedstawił Kraków jako międzynarodowe centrum turystyki religijnej i w ramach tego zagadnienia odniósł się do kwestii jej zaktywizowania na terenie miasta. Niemniej jednak rzadko mówi się o roli samorządu lokalnego w rozwoju turystyki religijnej, choć odgrywa ona znaczącą rolę w tworzeniu wielu produktów turystycznych. Złożoność problemu potęguje fakt, że wiele działań podejmowanych przez władze lokalne w dziedzinie turystyki wpływa, a także daje podstawy dla rozwoju turystyki religijnej i trudne jest ich rozdzielenie. Niejednokrotnie sama współpraca władz samorządowych z instytucjami kościelnymi w tym względzie bywa trudna. (fragment tekstu)

The article reviews and analyzes the function performed by the self-government of the Municipality of Krakow in the development and propagation of religious and pilgrimage tourism. An attempt has also been made at identification of the most significant problems which arise in connection with this type of activity. Therefore the objective of the study consists in the analysis of the activity of the local authorities related to religious and pilgrimage tourism, using the example of Krakow. The activity of the selfgovernment may have essential influence on the development of religious and pilgrimage tourism. Harmonious cooperation of the representatives of local self-governments, trade organizations, owners, managers and administrators of sacral buildings and the Church and Jewish Community authorities is crucial here. Joint activities may contribute to expanding the field of activity of the city. Among the issues undertaken by the self-government in connection with the development of religious tourism one should mention the inclusion in the strategic documents of the issues related to religious and pilgrimage tourism, creating the appropriate personnel and organizational structures (Special Religious Tourism Development Team) and the development of the thematically related tourist products. The activities of the local authorities should be focused on such proposals for the tourists-pilgrims which would make them extend their stay instead of limiting it to the time spent in the Sanctuary in Łagiewniki. This task is a bit difficult since there is a scarcity of budget hotels and of catering businesses in Łagiewniki. In this respect the situation is likely to improve as a result of building John Paul II's Center. Religious tourists are often elderly and disable people, nevertheless only very few sacral buildings in the city are adapted to the needs of disabled tourists. Also the possibilities of organizing in Krakow international conferences, congresses and fairs thematically connected with religious tourism should be enhanced. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Jackowski, Kraków światowe centrum pielgrzymkowe, Wspólnota Małopolska 2006, http://www.sgpm.krakow.pl/artykuly/formatka.php?idwyb=238, 17.11.2010.
  2. A. Jackowski, Kraków jako międzynarodowe centrum turystyki religijnej, Alma Mater miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Ośrodek Informacji i Promocji UJ Kraków, nr 109 (2008), s. 114-120.
  3. F. Mróz, Geneza i funkcjonowanie sanktuariów Bożego Miłosierdzia w  Polsce, "Peregrinus Cracoviensis" 2008, z. 19, s. 60.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu