BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mańko Kamila (Uniwersytet Szczeciński), Stolarska Monika (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Wpływ religii na wybór destynacji turystycznych na przykładzie klientów Tui centrum podróży w Szczecinie
The Effect of the Religion on the Choice Destination Tourist on the Example of Customers of the Tui the Centre of the Travel in Szczecin
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 65, s. 293-303, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Turystyka religijna: zagadnienia interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
Religia, Turystyka, Biuro podróży
Religion, Tourism, Travel agency
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Biuro Podróży TUI
Kraj/Region
Szczecin
Szczecin
Abstrakt
Najistotniejszym czynnikiem warunkującym normy społeczne i wpływającym na tożsamość kulturową członków każdego społeczeństwa jest religia. To ona, obok pamięci historycznej i indywidualnej, poziomu zamożności, wykształcenia i warunków geograficznych, decyduje o tym, co w danej grupie jest dopuszczalne, a co zabronione. Walory kulturowe kraju i odmienność zwyczajów wpływają na decyzje wyjazdowe klientów, stanowiąc jeden z istotniejszych czynników warunkujących wybór miejsca pobytu lub rezygnacji z wyjazdu. Świadome lub nieświadome łamanie wzorców narzucanych przez religię może zostać odebrane jako zagrożenie dla społeczności i spowodować dyskomfort społeczny lub przerodzić się w agresję, której turyści często się obawiają. (fragment tekstu)

Travel is undertaken for many reasons religious or education. The main destinations are connected with history, the place of the religious worship, even about religious characters or sacred objects. This can be an import_ant source of revenue for many countries of the world. Customers more and more often take travelling decisions based on the information. They have patterns imposed by the religion of the country ad quem plan to succeed. The dissimilarity, orders, religious prohibitions, and especially time of holidays can make difficult very much the both itself trip as and the rest on the premises. Tours guide wake up from all inconveniences of the travelling connected with the cultural dissimilarity which can have the influence on the resignation from the travel and properly shape the policy of price of the firm. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Dłużewska, Pilotaż w krajach odmiennych kręgów kulturowych - przykłady z krajów islamu, buddyzmu i hinduizmu, [w:] Pilotaż i przewodnictwo - nowe wyzwania. Materiały z II Forum Pilotażu i Przewodnictwa, red. Z. Kruczek, Warszawa, 1415 października 2005, Proksenia, Kraków 2005, s. 81.
 2. A. Kowalczyk, Geografia turyzmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 3. G. Richards, Production and consumption of European cultural tourism, Annals of Tourism Research, 1996.
 4. K. Przecławski, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków 2004, s. 32.
 5. W.W. Gaworecki, Turystyka, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 1997 s. 76.
 6. E. Brunner-Traut, Pięć wielkich religii świata, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1987, s. 67-73.
 7. Najwięksi w branży, w: "Wiadomości Turystyczne", Wydanie specjalne z  16 czerwca 2010. Touroperatorzy-Raport 2010, s. 22.
 8. D.J. Timothy, T. Iverson, Tourism and Islam, [w:] Tourism, religion and spiritual jurneys, red. D.J. Timothy, D.H. Olsen, LondonNew York 2006, s. 186.
 9. Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej, red. A. Rapacz, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oscara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 151.
 10. A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Armin Mikos von Rohrscheidt, Gniezno 2008, s. 147.
 11. T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa 2008, s. 9-10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu