BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazurek-Kusiak Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Wieloreligijność historii miasta Lublina jako podstawa promocji i tworzenia produktu turystycznego
Multireligion Histry of City Lublin as the Footing of the Promotion and Creation Tourist Product
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 65, s. 305-316, tab.
Tytuł własny numeru
Turystyka religijna: zagadnienia interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
Produkt turystyczny, Promocja, Religia
Tourist product, Promotion, Religion
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Lublin
Lublin
Abstrakt
Lublin jest miastem, które od początku swojego istnienia pozostawało na styku kultury Wschodu i Zachodu i zostało ukształtowane w procesie przenikania i koegzystencji różnych narodów (ich kultur i religii). Mieszkańcami Lublina, obok Polaków, byli Rusini, Żydzi, Niemcy, Turcy, Ormianie, a także Anglicy, Szkoci, Grecy, Francuzi czy Holendrzy. Społeczność lubelska była bardzo tolerancyjna - obce etnicznie narody mogły swobodnie eksponować własną tożsamość oraz zachować własną religię i zwyczaje. W mieście tym zgodnie żyli obok siebie katolicy, protestanci, jak i osoby wyznające judaizm oraz prawosławie. (fragment tekstu)

The article presents and evaluates the two main tourist products - trails, which are based on historic multidevotion inhabitants of Lublin These trails are The Multicultural Trail and The Trail of Memory of the Lublin Jews. The most appreciated among tourists monuments and proving the tolerance of the population is Holy Trinity Chapel, which is covered by fifteenth century Russian-Byzantine polychrome. The polychrome, which represents the religious scenes from the Eastern Church in the Roman Catholic Church, are the best testament to tolerance and openness of the citizens of Lublin to other cultures. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. I. Majewska, T. Telniuk, R. Broma, Audyt Turystyczny Województwa Lubelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lublin 2008, s. 78.
  2. H. Gawarecki, Cz. Gawdzik, Lublin, Wyd. Arkady, Warszawa1959, s.  37.
  3. M. Koenner, Przewodnik Lublin, Buchmann Sp. zoo, Warszawa 2008, s.  31.
  4. H. Wyszyński, Zarys historii A. i J. Vetterów w Lublinie przewodnik po dziejach szkoły i kupiectwa lubelskiego w latach 1866-2006, Wyd. ZSE, Lublin 2006, s. 9.
  5. K. Poznański, Szkoły im. A. i J. Vetterów w Lublinie, Wyd. Lubelskie, Lublin 1996, s. 59.
  6. I. Kowalczyk, Lublin - przewodnik turystyczny, Wyd. Kami, Lublin 2001, s. 39-41.
  7. G. i W. Wójcikowscy, Lublin, Wyd. Multico, Lublin 1998, s. 26-28.
  8. M. Koenner, Przewodnik Lublin, Buchmann Sp. zoo, Warszawa 2008, s.  33.
  9. B. Sawicki, A. Mazurek-Kusiak, Stan i perspektywy turystyki religijnej w gminie Leśna Podlaska, [w:] Turystyka Religijna, red. Z. Kroplewski, A. Panasiuk, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 406-409.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu