BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olszewski Jacek (Polska Organizacja Turystyczna)
Tytuł
Analiza działań promocyjnych realizowanych przez polską organizację turystyczną w odniesieniu do oferty w zakresie turystyki religijno-pielgrzymkowej
Analysis of Promotionalal Actions of Polish Tourist Organization in the Field of Religious - Pilgrimage Tourism
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 65, s. 339-349, tab.
Tytuł własny numeru
Turystyka religijna: zagadnienia interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
Turystyka religijna, Organizacja, Promocja, Pielgrzymowanie
Religious tourism, Organisation, Promotion, Pilgrimage
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ważną rolę (niekiedy najważniejszą) w życiu poszczególnych wspólnot, narodów czy krajów odgrywa religia, której, niemal od jej zarania towarzyszyły wędrówki człowieka do świętych miejsc. Fenomen ten notowano już w odległych epokach historycznych i przetrwał on do czasów współczesnych, widoczny niemal we wszystkich religiach świata. Polska należy do tych nielicznych krajów, w których wielka aktywność pielgrzymkowa utrzymuje się nieprzerwanie od początków państwowości. W trudnych chwilach pielgrzymki i wizyty w kościołach stanowiły istotny czynnik kształtowania się tożsamości narodowej (np. pielgrzymki końca lat 70. i 80. były ważnym elementem integracji narodowej Polaków), a także odgrywały znaczącą rolę w pobudzaniu zainteresowań krajoznawczych i turystycznych Polaków. W kraju znajduje się ok. 500 sanktuariów pielgrzymkowych, wśród których najważniejsze ośrodki katolickie to: Częstochowa, Kraków, Licheń, Niepokalanów. Jeśli chodzi o prawosławie, to najbardziej znanym miejscem kultu dla wyznawców tej religii jest Święta Góra Grabarka. Ośrodki kultu, do których pielgrzymują w Polsce chasydzi to: Kraków, Leżajsk, Bobowa, Nowy Sącz. Jako jedno z najważniejszych miejsc odwiedzanych przez pielgrzymów (parapielgrzymów) wymienia się też Oświęcim (parapielgrzymki). Ośrodki kultu w Polsce dla około 2 mln osób rocznie są głównym celem w trakcie turystycznych aktywności. (fragment tekstu)

In the article are presented some actions of the Polish Tourism Organization, those that use the potential of Polish products in the field of religious - pilgrimage tourism. This potential is offered both for domestic and foreign tourists thank to close cooperation of the Polish Tourism Organisation and the Regional Tourist Organizations, as main partners, and the Polish Tourist Information Centres in the world (14).Through these activities, in recent years, more and more foreign tour operators propose offers of this type of tourism to foreign customers (the most popular elements of the offer are: the figure of Pope John Paul II Czestochowa and religious buildings).Products of this range are also successfully used by the Polish Tourism Organisation in the domestic and international tourism fairs, and they are also offered to foreign journalists and tour operators in the course of study tours to Poland. There should also be taken actions to strengthen existing tourism products in this range, which could lead to even greater visibility of Poland as a place that offers an interesting 'religious - pilgrimage' offer. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu