BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szpara Krzysztof (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), Skała Magdalena (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Tytuł
Turystyka religijna w strategii i promocji województwa podkarpackiego
Religious Tourism in the Strategy and Promotion of the Podkarpacie Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 65, s. 395-404, rys.
Tytuł własny numeru
Turystyka religijna: zagadnienia interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
Pielgrzymowanie, Turystyka religijna, Promocja
Pilgrimage, Religious tourism, Promotion
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Podkarpacie
Subcarpathian Region
Abstrakt
Województwo podkarpackie słynie z wybitnych walorów przyrodniczych i antropogenicznych. Szczególnie cenne są dobra kulturowe - ściśle związane z lokalizacją województwa w Polsce południowo-wschodniej, na terenie pogranicza kulturowego, a także religijnego. Mieszkające tu niegdyś grupy narodowościowe i etniczne wiele różniło, m.in. zwyczaje, strój, język, religia, alfabet, poczucie przynależności do kraju. W niniejszym artykule skupiono się na jednym z tych elementów, ale jakże ważnym - na religii. Z regionem tym od wieków związane były dwa najważniejsze (zrzeszające największą liczbę wiernych) wyznania: rzymskokatolickie i greckokatolickie. Do drugiej wojny światowej olbrzymie znaczenie miała również religia związana z licznie tu mieszkającą ludnością żydowską, czyli judaizm. Należy także zwrócić uwagę na wpływy prawosławia do dziś widoczne w krajobrazie kulturowym regionu, a także na ośrodki protestanckie. Efektem dawnej mozaiki religijnej jest wielość i różnorodność pamiątek dotyczących sfery sacrum. Wiele z nich uległo zapomnieniu, zniszczeniu lub też przestały pełnić swą pierwotną funkcję. Są też takie, które do dnia dzisiejszego przyciągają rzesze turystów-pielgrzymów. Czasami nawet przylatują oni samolotami z odległych zakątków świata. Do innych, zapomnianych, podążają nieliczne grupy pątników. Wszyscy oni, niezależnie od potrzeb duchowych, są uczestnikami ruchu turystycznego. (fragment tekstu)

The aim of the article is to present the place of religious tourism in the strategy of the Podkarpacie region and in the promotional materials published. The authors attempt to answer the question whether this form of tourism is important for the region and whether it is appropriately promoted. Religious tourism is a particular distinguishing mark of the region. Tourism potential within this form of tourism is considerable, although it is not always suitably exploited. In the regional strategy of tourism development, this form of tourist traffic has not been emphasised strongly enough. Promotional materials for the region have an interesting form. Many concern the discussed issue directly or indirectly, yet sometimes they do not have full information on the topic. For example, in a folder concerning pilgrimage tourism Jewish objects were completely overlooked. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Skała, K. Szpara, Potencjał turystyczny województwa podkarpackiego w świetle badań ruchu turystycznego, [w:] Potencjał turystyczny - zagadnienia przestrzenne, red. B. Meyer, Zeszyty Naukowe nr 590, "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 52, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 219-227.
  2. M. Koszałka, Dziedzictwo kultury materialnej Żydów jako element oferty turystycznej Podkarpacia, [w:] Turystyka czynnikiem integracji międzynarodowej, red. J. Biliński, D. Sawaryn, WSIiZ, Rzeszów 2003, 309-316.
  3. F. Mróz, Pielgrzymowanie do sanktuariów Pańskich w Karpatach Polskich, [w:] Podróżowanie w Karpaty wczoraj i dziś, red. A. Sroka, Wyd. AVALON, Kraków 2009, s. 157.
  4. K. Szpara, M. Skała, Wybrane formy turystyki w województwie podkarpackim, [w:] Walory ekologiczne i turystyczne północnej części Euroregionu Karpackiego, red. J.R. Rak, Wyd. Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie, Brzozów 2010, s.  215-228.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu