BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wanagos Marzena (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Proces budowy produktu turystyki religijnej na przykładzie Kalwarii Wejherowskiej
The Construction Process of the Religion Tourist Product for Example the Wejherowo Calvary
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 65, s. 415-424
Tytuł własny numeru
Turystyka religijna: zagadnienia interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
Turystyka religijna, Produkt turystyczny
Religious tourism, Tourist product
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podróże o charakterze religijnym uważane są za najstarszą formę migracji turystycznych. Odbywano je niemal w każdym okresie historycznym1. Rozwój turystyki związanej z miejscami kultu religijnego daje obecnie podstawy do działalności gospodarczej wielu podmiotom. Produkt turystyki religijnej powinien zaspokajać nie tylko potrzeby duchowe osób wierzących, ale także potrzeby bytowe, poznawcze, estetyczne. Może on pełnić zarówno funkcje społeczne, kulturowe, jak i ekonomiczne. Sfera podaży sięga obecnie podmiotów związanych z handlem i produkcją pamiątek, dewocjonaliów, napojów chłodzących, obsługę przewodnicką, organizację spotkań i konferencji i wielu innych. Podmioty obsługi ruchu turystycznego, ale także podmioty związane z przekształceniami funkcjonalno-przestrzennymi miejsc kultu religijnego, muszą spełniać coraz wyższe wymagania. Produkt turystyczny miejsca kultu religijnego wymaga współpracy coraz większej liczby podmiotów, by utrzymać swoją atrakcyjność na rynku.. (fragment tekstu)

The construction process of the tourist product is a folded and long-drawn-out process, particularly if it concerns historic buildings. In the religious tourism the exchange concerns peculiar values and peculiar needs of the customer. The tourist product in this case should have the not only cognitive, or recreational, but also spiritual aspect. On the other hand, the product depends on the same market laws and must equally fulfill standards of the quality of the market offer. The Wejherowo Calvary is an example of the product, in which the long-term cooperation of local governments, the tourist trade and the church managed to obtain the product of a very for high rank. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005, s. 22.
  2. W.W. Gaworecki, Rola turystyki w promocji wartości religijnych i kształtowaniu sprawiedliwości społecznej (tezy szczegółowe), [w:] Turystyka religijno- -pielgrzymkowa, WSTiH w Gdańsku, Gdańsk 2005, s. 13-32.
  3. G. Krzykowski, K. Maroszek, E. Matowski, Badanie opinii uczestników pielgrzymki do Kalwarii Wejherowskiej, [w:] Turystyka religijno- -pielgrzymkowa, WSTiH w Gdańsku, Gdańsk 2005, s. 13-32.
  4. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994, s. 11.
  5. A. Panasiuk, Koncepcja produktu turystyki pielgrzymkowej, [w:] Turystyka religijna, red. Z. Kroplewski, A. Panasiuk, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 375.
  6. A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 55.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu