BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Blank Daniel (University of Hohenheim, Stuttgart, Germany)
Tytuł
Modelling the Impact of Agriculture on the Greenhouse Effect on Regional Scale
Modelowanie wpływu rolnictwa na efekt cieplarniany w skali regionalnej
Źródło
Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - Seria Ekonomia, 2004, z. CCCLIX (3), s. 13-20, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Efekt cieplarniany
Agriculture, Greenhouse effect
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Istnieje wiele modeli opisujących wpływ rolnictwa na powstawanie efektu cieplarnianego, jednakże do tej pory nie powstało w Europie kompletne opracowanie wyjaśniające interakcje zachodzące pomiędzy użytkowaniem ziemi rolniczej a emisją dwutlenku węgla. Ponadto nie przedstawiono dotychczas ekonomicznych skutków problemu. Artykuł prezentuje wybrane modele aktualnie stosowane do analizy badanego zjawiska. (abstrakt oryginalny)

Many models on the contribution of agriculture to the greenhouse effect exist. Yet there is a lack of a complete picture of the interactions between land use and carbon emissions in Europe especially from the economic point of view. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Freibauer A. (2003): Eine gezielte Landbewirtschaftung kann das Klima-Problem für Europa nicht lösen. Presseinformationen Max-Planck-Gesellschaft. München.
  2. Kazenwadel G., Doluschitz R. (1998): Modellierung auf Regionsebene durch Hochrechnung auf der Basis einzelbetrieblicher Kennzahlen. Z. Agrarinform. 1: 25-29.
  3. Kleinhanss W., Bertelsmeier M., Offermann F. (2003): Aufbau und Anwendung des FAL-Modellverbundes für die Politikberatung. Agrarwirtschaft 52, 4: 175-184.
  4. Kyoto Protocol to the United Nations ramework Convention on Climate Change. Third session of the Conference of the Parties to the UNFCCC on 11 December 1997, Kyoto, Japan. (1997). www.unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.html.
  5. Perez I., Britz W. (2003): Reduction of global warming emissions in the European agriculture through a tradable permit system. An analysis with the regional agricultural model CAPRI. Schr. Gesellsch. Wirtschafts- u. Sozialwissensch. Landbaus e.V. 39: 283-290.
  6. Schäfer M., Angenendt E., Zeddies J. (in press): Modellierung klimarelevanter Gase aus der Landwirtschaft Baden-Württembergs. Schr. Gesellsch. Wirtschafts- u. Sozialwissensch. Landbaus e.V. 40.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-0261
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu