BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Boczar Paweł (Agricultural University of Poznań)
Tytuł
Production and use of Biofuels
Produkcja i wykorzystanie biopaliw
Źródło
Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - Seria Ekonomia, 2004, z. CCCLIX (3), s. 21-29, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Biopaliwa, Odnawialne źródła energii, Produkcja paliw
Biofuels, Renewable energy sources, Fuel production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Świadomość wyczerpywania się zasobów konwencjonalnych źródeł energii oraz nadprodukcja żywności spowodowały skupienie wysiłków na energetycznym wykorzystaniu surowców rolniczych. Wykorzystanie surowców rolniczych na cele paliwowe przyczyni się do zagospodarowania nadmiaru produktów rolniczych. Produkcja biopaliw jest droższa niż produkcja paliw mineralnych, dlatego stosuje się różne regulacje w celu zachęcenia do produkcji biopaliw. W ostatnich czasach mocno rozwija się produkcja biopaliw ciekłych: biodiesla, bioetanolu. Na świecie (Brazylia, USA) dominuje produkcja bioetanolu, natomiast w Europie - produkcja biodiesla. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to show the state and prospects of development of biofuels production in chosen countries. Legal and financial regulations on biofuels production as well as opportunities of putting to use raw materials in order to this are also discussed. The paper indicates that the most significant producers of ethanol have been Brazil and the USA, while the biggest producers of biodiesel have been Germany, France and Italy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agricultural situation - French biofuel situation 2003. (2003). USDA, Washington.
 2. Analiza możliwości stosowania nośników energii produkowanych w oparciu o surowce ze źródeł odnawialnych. (2000). Koord. D. Chwieduk. Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Warszawa.
 3. Directive 2003/30/EC of the European Parliament and the Council on 8th May 2003 on the promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for transport. (2003). Brussels.
 4. EU: biodiesel industry expanding use of oilseeds. (2003). USDA, Washington.
 5. Körbitz W. (2003): Production and use of biodiesel. Austrian Biofuels Institute, Vienna. www.-risoe.dk/rispubl/energy_report/ris-r-1430s30_34.pdf.
 6. Rosiak E. (2004): Rynek rzepaku w sezonie 2004/05. IERiGŻ, Warszawa.
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie podatku akcyzowego. (2003). Dz. U. RP 232, poz. 2324.
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2004 roku w sprawie minimalnej ilości biokomponentów wprowadzonych do obrotu w paliwach ciekłych. (2004). Dz. U. RP 3, poz. 16.
 9. Schmitz N. (2003): Bioethanol in Deutschland. Bundesministerium für Verbraucherschutz Ernährung und Landwirtschaft, Münster.
 10. Ustawa z dnia 2 października 2003 roku o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych. Dz. U. RP 199, poz. 1934.
 11. Żmuda K. (2003): Pozyskiwanie energii z biomasy - perspektywy wykorzystania surowców rolnych do produkcji biopaliw. Czysta Energia 10: 18-19.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-0261
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu