BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lipianin-Zontek Ewa (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej), Zontek Zbigniew (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Tytuł
Kreowanie produktów i usług turystycznych na szlakach papieskich
The Creation of Tourist Products and Services on the Papal Routes
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 65, s. 447-453, rys.
Tytuł własny numeru
Turystyka religijna: zagadnienia interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
Pielgrzymowanie, Turystyka religijna, Usługi turystyczne, Produkt
Pilgrimage, Religious tourism, Tourism services, Product
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podstawowym motywem podróżowania określanym przez podróżujących jest pragnienie "aby zobaczyć świat". Można więc przyjąć, że percepcja wizualna stanowi ośrodek praktyk podróżniczych1. Turyści, uczestnicząc w pielgrzymkach, wyprawach szlakami górskimi i - omawianymi w niniejszym artykule - Szlakami Papieskimi, chcą za pomocą zmysłów odbierać bodźce, które towarzyszyły Janowi Pawłowi II w Jego wędrówkach, ze szczególnym uwzględnieniem tych po górach. Można powiedzieć, że turysta kupuje piękny krajobraz, wrażenia, atmosferę otoczenia czy kulturę i gościnność na odwiedzanych terenach. Z drugiej strony na postrzeganie tych szczególnych miejsc ogromny wpływ ma ich stan obecny, w tym oferowane produkty i usługi turystyczne. (fragment tekstu)

This article attempts to identify existing and potential opportunities to create tourism products and services on the routes of Pope John Paul 2nd. There is showed the specificity of this mountain routs, their conditions and infrastructure. There is also put a hypothesis, that the perception and reception of the papal routes (including the spiritual experience) may be conditional by created products and tourism services. The results of investigations show, that tourists are interested in these specific tourist products, but there is lack of professional promotion and elaborated tourist offer. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Wieczorkiewicz, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w  podróży, UNIVERSITAS, Kraków 2008, s. 97.
  2. T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa 2008, s. 87-88.
  3. A. Jackowski, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, s. 125.
  4. W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2000, s. 75.
  5. W.W. Gaworecki, Miejsce turystyki w strategii i polityce rozwoju regionu, [w:] Warunki rozwoju turystyki w regionie, red. J. Karwowski, Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, Szczecin 2002, s. 87.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu