BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czubak Wawrzyniec (Agricultural University of Poznań)
Tytuł
Regional Analysis of Raw Plant Material Production and Primary Processing in Poland
Analiza regionalna produkcji surowców roślinnych i ich pierwotnego przetwórstwa w Polsce
Źródło
Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - Seria Ekonomia, 2004, z. CCCLIX (3), s. 31-44, tab., bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe
Analiza regionalna, Surowce roślinne
Regional analysis, Raw plant materials
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Badanie struktury przestrzennej rolnictwa tworzy podstawę oceny stopnia dostosowania profilu produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej, do istniejących w danym rejonie możliwości przetwarzania surowców roślinnych. Głównym celem badań była regionalna diagnoza produkcji rolniczych surowców roślinnych i ich przetwarzania. Podstawowym materiałem analizy były niepublikowane dane Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Produkcja roślinna stanowi ważny dział rolnictwa. Najwięcej produkcji globalnej rolnictwa i produkcji globalnej roślinnej jest wytwarzane w pasie środkowej Polski (z wyłączeniem województwa lubuskiego). Z tej części kraju pochodzi także znaczna część towarowej produkcji roślinnej. Regionalne zróżnicowanie produkcji roślinnej istnieje również w odniesieniu do tej wielkości produkcji, która trafia do przemysłu spożywczego. W ujęciu regionalnym wartość przetworzonych surowców roślinnych potwierdza dominację rejonów środkowej części kraju, zwłaszcza województw mazowieckiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i lubelskiego. Łączna wartość produkcji roślinnej przeznaczonej dla przemysłu rolno-spożywczego w tych województwach przekracza połowę wartości produkcji dla całego kraju. Z kolei przetwórstwo rolno-spożywcze odgrywa dużą rolę w przetwórstwie przemysłowym ogółem, przy czym przetwarzanie surowców rolniczych nie jest geograficznie jednolite. W Polsce w 2000 roku było niemal 7 tys. podmiotów przetwórstwa artykułów spożywczych i napojów i było to 23% podmiotów przetwórstwa ogółem działających w kraju. W ujęciu przestrzennym przemysł spożywczy miał największe znaczenie w województwach: mazowieckim, wielkopolskim i śląskim, gdzie jest zlokalizowanych około ⅓ wszystkich podmiotów, zatrudniających znaczną część pracujących w przedsiębiorstwach produkcji artykułów spożywczych i napojów. Przedsiębiorstwa zlokalizowane w tych województwach wytwarzają niemal połowę wartości produkcji sprzedanej artykułów spożywczych i napojów. Wzrost gospodarczy w Polsce przejawiał się we wzroście większości wskaźników makroekonomicznych. Rosła produkcja globalna, która - podobnie jak produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto - potroiła swoją wartość w cenach bieżących. Tendencje te były zbieżne z wynikami zarówno rolnictwa, jak i przemysłu spożywczego, przy czym dynamika wzrostu rolnictwa była mniejsza aniżeli przemysłu. Udział rolnictwa w tworzeniu produkcji globalnej i wartości dodanej brutto gospodarki kraju systematycznie się zmniejszał. Odwzorowaniem zmian relacji sektora przemysłu spożywczego i rolnego jest wzajemny stosunek wytwarzanej wartości dodanej brutto. Wykazuje on poprawę relacji na korzyść przemysłu i wskazuje na stały wzrost znaczenia przemysłu spożywczego w wartości wytwarzanej żywności i w gospodarce kraju. (abstrakt oryginalny)

Although there are no rapid changes in the agrarian structure there is an ongoing progress in the production structures in the Polish agriculture. The regional diagnosis of raw material production and its processing can be the key factor of rising competitiveness of various regions, as well as for processing branches. The aim of this paper is to show the present situation of the Polish food industry and regional adjustment between the raw plant material production and its primary processing in Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barro R.J. (1997): Makroekonomia. PWE, Warszawa.
 2. Chudoba Ł. (2000): Miejsce przemysłu spożywczego w gospodarce narodowej Polski i UE. Przem. Spoż. 9: 7-9.
 3. Cranfield J.A.L., Thomas W.H., James S.E., Preckel P.V. (1998): Changes in the structure of global food demand. Am. J. Agric. Econ. 80, 5: 1042-1050.
 4. Czubak W. (2003): Produkcja i przetwórstwo pierwotne rolniczych surowców roślinnych (analiza regionalna). Typescript. Dep. of Food Management Economics AU, Poznań.
 5. Główczyk J. (2000): Uniwersalny słownik ekonomiczny. Innowacja, Warszawa.
 6. Hyman D.N. (1998): Macroeconomics. IRWIN, Boston.
 7. Kamiński W. (1992): Polska gospodarka, jej rolnictwo i przemysł spożywczy. Przem. Spoż. 3: 17-19.
 8. Konkurencyjność polskiego ogrodnictwa względem ogrodnictwa Unii Europejskiej. Projekt badawczy KBN Nr P06J03420. (2002). Typescript. Central Research and Development Institute of Horticulture, Warsaw.
 9. Makarski S. (2000): Procesy dostosowawcze przemysłu rolno-spożywczego do wymagań rynku. Rocz. Nauk. SERiA 2, 1: 64-68.
 10. Okrzesik J. (2003): Food industry. Boss, Warszawa. www.boss.com.pl.
 11. Raporty rynkowe - stan i perspektywy. (1992-2003). IERiGŻ, Warszawa.
 12. Rocznik statystyczny przemysłu 2000. (2000). GUS, Warszawa.
 13. Rocznik statystyczny przemysłu 2001. (2001). GUS, Warszawa.
 14. Rocznik statystyczny rolnictwa 1990. (1991). GUS, Warszawa.
 15. Rocznik statystyczny rolnictwa 1991. (1992). GUS, Warszawa.
 16. Rocznik statystyczny rolnictwa 1992. (1993). GUS, Warszawa.
 17. Rocznik statystyczny rolnictwa 1993. (1994). GUS, Warszawa.
 18. Rocznik statystyczny rolnictwa 1994. (1995). GUS, Warszawa.
 19. Rocznik statystyczny rolnictwa 1995. (1996). GUS, Warszawa.
 20. Rocznik statystyczny rolnictwa 1996. (1997). GUS, Warszawa.
 21. Rocznik statystyczny rolnictwa 1997. (1998). GUS, Warszawa.
 22. Rocznik statystyczny rolnictwa 1998. (1999). GUS, Warszawa.
 23. Rocznik statystyczny rolnictwa 1999. (2000). GUS, Warszawa.
 24. Rocznik statystyczny rolnictwa 2000. (2001). GUS, Warszawa.
 25. Rocznik statystyczny RP 1990. (1991). GUS, Warszawa.
 26. Rocznik statystyczny RP 1991. (1992). GUS, Warszawa.
 27. Rocznik statystyczny RP 1992. (1993). GUS, Warszawa.
 28. Rocznik statystyczny RP 1993. (1994). GUS, Warszawa.
 29. Rocznik statystyczny RP 1994. (1995). GUS, Warszawa.
 30. Rocznik statystyczny RP 1995. (1996). GUS, Warszawa.
 31. Rocznik statystyczny RP 1996. (1997). GUS, Warszawa.
 32. Rocznik statystyczny RP 1997. (1998). GUS, Warszawa.
 33. Rocznik statystyczny RP 1998. (1999). GUS, Warszawa.
 34. Rocznik statystyczny RP 1999. (2000). GUS, Warszawa.
 35. Rocznik statystyczny RP 2000. (2001). GUS, Warszawa.
 36. Rocznik statystyczny województw 2000. (2000). GUS, Warszawa.
 37. Rowiński J., Bielecki J. (2002): Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w przemyśle rolno-spożywczym. Zagad. Ekon. Roln. 1: 25-32.
 38. Skup i ceny produktów rolnych w 1999 roku. (2000). GUS, Warszawa.
 39. Skup i ceny produktów rolnych w 2000 roku. (2001). GUS, Warszawa.
 40. Szczepaniak I. (2002): Struktura podmiotowa przemysłu spożywczego. Przem. Spoż. 4: 31-33.
 41. Szot A. (2002): Wzloty i upadki - przemysł spożywczy w dekadzie 1990-2000. Boss-Rolnictwo 625, 2: 14-15.
 42. The Polish food industry. (2003). PAIZ, Warszawa.
 43. Urban R. (2002): Wartość dodana w przemyśle spożywczym. Przem. Spoż. 7: 7-11.
 44. Wysocki F., Łuczak A. (2000): Zróżnicowanie przestrzenne szachownicy gruntów w Polsce. Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Handlu Usł. Pozn. 1: 19-28.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-0261
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu