BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łuczka-Bakuła Władysława (Agricultural University of Poznań), Smoluk Joanna (Agricultural University of Poznań), Czubak Wawrzyniec (Agricultural University of Poznań)
Tytuł
Conditions and Perspectives of the Development of the Organic Farming in Poland
Warunki i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce
Źródło
Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - Seria Ekonomia, 2004, z. CCCLIX (3), s. 109-118, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo ekologiczne, Certyfikacja, Gospodarstwa rolne, Produkcja proekologiczna
Ecological agriculture, Certification, Arable farm, Pro-ecological production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje stan rolnictwa ekologicznego i zmiany, jakie zaszły w ostatnim piętnastoleciu, w całkowitej liczbie gospodarstw ekologicznych, w wielkości ekologicznie zagospodarowanych użytków rolnych, a także w asortymencie oferowanych produktów ekologicznych. Przedstawiono również ustawodawstwo dotyczące rolnictwa ekologicznego i zasady certyfikacji. Wskazano najważniejsze problemy towarzyszące rozwojowi tego rolnictwa w Polsce, scharakteryzowano rynek produktów ekologicznych w Polsce oraz polskiego konsumenta żywności ekologicznej. (abstrakt oryginalny)

This article shows the condition of the organic farming in Poland and changes that have occurred in the total number of the organic farms, in the area of the organically used land and also in the assortment of the organic products during the last 15 years. This paper describes the market of the organic food in Poland and the profile of Polish consumer of the organics. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Łuczka-Bakuła W. (1995): Uwarunkowania produkcji i konsumpcji żywności ekologicznej. Wyd. AE, Poznań.
  2. Council Regulation (EEC) No 2092/1991 of June 1991 on organic production of agricultural products and indication referring thereto on agricultural products and food stuff. (1991). Offic. J. Eur. Communit. L 198, 22.07.1991.
  3. Council Regulation (EC) No 1804/1999 on organic animal production. (1999). Offic. J. Eur. Communit. L 222, 24.08.1999.
  4. Makatouni A. (1998): The consumer message: What motivates parents to buy organic food in the U.K.? Results of a qualitative enquiry. In: Quality and communication for the organic market. 6th IFOAM Organic Trade Conference October 20th-23rd 1999. Florence - Italy. Eds W. Lockeretz, B. Geier. IFOAM, Florence: 149-154.
  5. Richter T. (2001): Possibilities and barriers for retailing organic producst. In: Proceedings of the Conference Organic Food and Farming - Towards Partnership and Action in Europe, 10-11 May 2001, Copenhagen, Denmark. The Danish Ministry of Food, Agriculture and Fisheries, Copenhagen: 177- 187.
  6. Rolnictwo ekologiczne w Polsce w 2003 roku. Informacja Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. (2004). IJHAR-S, Warszawa.
  7. Ustawa z dnia 16 marca 2001 roku o rolnictwie ekologicznym. (2001). Dz. U. RP 38, poz. 452.
  8. Żakowska-Biemans S. (2002): Czynniki warunkujące rozwój rynku żywności ekologicznej w Polsce. Typescript. Department of Organisation and Economics of Consumption WAU, Warsaw.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-0261
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu