BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Staniek Zbigniew (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Prywatyzacja w różnych nurtach ekonomii instytucjonalnej. Część 2
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2004, z. 49, s. 85-98, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Prywatyzacja, Renta ekonomiczna, Teoria ekonomii
Privatisation, Economic annuities, Economic theory
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Przy omawianiu problemu, dla kogo prywatyzować, pomocne może być korzystanie z dorobku teorii poszukiwania renty (rent-seeking) i różnych nurtów interdyscyplinarnej teorii interesów ekonomicznych. Teoria pogoni za rentą ma swoje źródła głównie w teorii regulacji i teorii interesów ekonomicznych. Teoria ta tłumaczy dążenia przedsiębiorstw do uzyskiwania renty poprzez osiąganie pozycji monopolistycznych w drodze zmów czy wpływu na korzystne decyzje państwa, jak sztuczne bariery wejścia, ochrona celna. Powoduje to powstawanie strat społecznych, zwłaszcza dotykających konsumentów. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackerman B. A., Social Justice in the Liberal State. New Haven: Yale Univ. Press, 1980.
 2. Arrow K., Social Choice and Individual Values, 2nd ed. New York: J. Wiley & Sons, 1963.
 3. Bałtowski M., Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : przebieg i ocena. Warszawa: PWN, 1998.
 4. Belka M., Lekcje z polskiej transformacji, "Nowe Życie Gospodarcze", Nr 5/2000.
 5. Coleman J. S., Fundations of Social Theory. London: The Belknap Press, 1994.
 6. Ekelund R., Tollison R., Mercantilism as a rent seeking society, Economic Regulation in Historical Perspective. Texas A&M University Press, 1981.
 7. Grosfeld I., Nivet J. F., Płace i inwestycje w okresie transformacji, "Zeszyty PBR-CASE", Nr 32/1997.
 8. Helbling C., Unternehmensbewertungund Steuern, 8 Auflage, DW Verlag, Disseldorf 1995.
 9. Iwanek M., Wilkin J., Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii. Warszawa: Uniw. Warszawski, 1997.
 10. Kamiński A. Z., po pierwsze państwo, "Rzeczpospolita" Nr 37/2002.
 11. Malinowska U., Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich. Warszawa: Difin, 2001.
 12. Myrdal G., Przeciw nędzy na świecie. Warszawa: PWN, 1975.
 13. Noga A., Teoretyczne podstawy przekształceń własnościowych, w: Przekształcenia własnościowe w Polsce (1990-1997), red. A. Noga. Warszawa: Ministerstwo Skarbu Państwa, 1999.
 14. Olson M., The Rise and Decline of Nations. New Haven: Yale Univ. Press, 1982.
 15. Olson M., The Logic of Colective Action. Cambridge 1971.
 16. Posner R., Theories of Economics Regulation, "Bell Journal of economics and Management", Nr 4/1974.
 17. Poznański K., Wielki przekręt : klęska polskich reform. Warszawa: Tow. Wydawnicze i Literackie, 2000.
 18. Rawls J., A Theory of Justice. Oxford: Clarendon Press, 1972.
 19. Rączka J., Dlaczego państwo regluje rynki - pozytywne teorie regulacji ekonomicznej, "Ekonomista" Nr 3/2000.
 20. Sabatier P. A., Przynależność do grupy interesów a ich organizacja : przegląd teorii, w: Władza i społeczeństwo : antologia tekstów z socjologii polityki, oprac. Szczupaczyński J. Warszawa: Scholar, 1995.
 21. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia 2. Warszawa: PWN, 1996.
 22. Staniek Z., Społeczne uwarunkowania i skutki prywatyzacji, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", Nr 37/2003.
 23. Staniek Z., Teoretyczne aspekty polskiej prywatyzacji w okresie transformacji, "Monografie i Opracowania", Nr 488/2001.
 24. Staniszkis J., zaproszenie do korupcji, "Rzeczpospolita", Nr 291/2000.
 25. Sztaba S., Aktywne poszukiwanie renty. Teoria. Przykłady historyczne. Przejawy w polskiej gospodarce lat dziewięćdziesiątych, "Monografie i Opracowania, Nr 501/2002.
 26. Stiglitz J., Whither Socialism? 1994.
 27. Thurow L., Demokracja w starciu z rynkiem, "Gazeta Bankowa" , Nr 37/1996.
 28. Torneatioll A., Privatizing the Privatized. Cambridge: National Bureau of Economic Research, 1999.
 29. Wojtyna A., Nowe kierunki badań nad ekonomiczna rolą państwa, "Ekonomista" Nr 1/2001.
 30. Yarrow G., Theory of privatization or why bureaucrats are still in business, "World Development", Vol. 27, Nr 1/1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu