BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poczta Walenty (Agricultural University of Poznań), Kiryluk Ewa (Agricultural University of Poznań)
Tytuł
Marketing and Processing Share in Food Prices (Long Term Comparative Analysis)
Udział przetwórstwa i marketingu w cenie żywności (analiza porównawcza
Źródło
Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - Seria Ekonomia, 2004, z. CCCLIX (3), s. 137-143, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Żywność, Ceny żywności, Przemysł przetwórczy, Produkcja rolna, Analiza porównawcza
Food, Food prices, Processing industry, Agricultural production, Comparative analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie udziału przetwórstwa i obrotu w cenie produktu finalnego na podstawie prezentacji trendów zmian wartości spożycia żywności, wartości produkcji rolniczej oraz relacji cenowych artykułów spożywczych do cen surowców w Polsce i w Niemczech. Różnica pomiędzy wartością końcowej produkcji rolniczej oraz wartością spożycia żywności wzrasta w obu krajach. W Niemczech udział wartości końcowej produkcji rolniczej w wartości spożycia żywności jest mniejszy niż w Polsce, jednak w Polsce udział ten spada szybciej. W Niemczech w całym badanym okresie oraz w Polsce od 1990 roku w przypadku większości analizowanych produktów zauważa się wzrastające różnice pomiędzy cenami produktów spożywczych a cenami surowców rolniczych. Malejący udział wartości produkcji rolniczej w wartości spożycia żywności oraz wzrastające różnice cen produktów spożywczych i ich surowców są wynikiem coraz bardziej rozwiniętej sieci marketingowej produktów spożywczych. (abstrakt oryginalny)

This paper analyzes the final agricultural output value, the foodstuffs consumption value, and the price relations of primary agricultural products and food in Poland and Germany in 1960-2001. The share of the final agricultural output value in the foodstuffs consumption value has decreased in both countries. Although it is lower in Germany, the rate of its decrease is greater in Poland. In Poland and Germany the differences in prices between primary agricultural products and food have been increasing. At the same time the margin of profit for processing and trade has been growing in both countries. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Górska-Warsewicz H. (2002): Preferencje względem marek produktów jako jeden z elementów zachowań konsumenckich. In: Konsument żywności i jego zachowania rynkowe. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa 12-13.10.2000. Eds K. Gutkowska, I. Ozimek. Wyd. SGGW, Warszawa: 112-121.
  2. Kowrygo B. (2000): Studium wpływu gospodarki rynkowej na sferę żywności i żywienia w Polsce. Wyd. SGGW, Warszawa.
  3. Michota-Katulska E., Kopytek M. (2002): Poziom konsumpcji oraz struktura wydatków w polskich i niemieckich gospodarstwach domowych (analiza porównawcza). In: Konsument żywności i jego zachowania rynkowe. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa 12-13.10.2000. Eds K. Gutkowska, I. Ozimek. SGGW, Warszawa: 134-140.
  4. Poczta W., Wysocki F. (2000):Ceny i relacje cenowe jako miara zrównoważonego rozwoju ekonomicznego rolnictwa. Rocz. Nauk. SERiA 2, 4: 253-262.
  5. Roczniki statystyczne 1960-2002. (1961-2003). GUS, Warszawa.
  6. Statisisches Jahrbuch über Ernährung Landwirtschaft und Forsten. (1960-2001). Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn.
  7. Tomek W., Robinson K. (2001): Kreowanie cen artykułów rolnych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-0261
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu