BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ryś-Jurek Roma (Agricultural University of Poznań), Wysocki Feliks (Agricultural University of Poznań)
Tytuł
Using the Logistic Models to Estimate the Economic Situation of Individual Farms
Wykorzystanie analizy logitowej do oceny sytuacji ekonomicznej indywidualnych gospodarstw rolnych
Źródło
Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - Seria Ekonomia, 2004, z. CCCLIX (3), s. 145-155, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Model logitowy, Analiza ekonomiczna, Indywidualne gospodarstwa rolne
Logit model, Economic analysis, Individual arable farms
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy podjęto próbę zastosowania analizy logitowej do pomiaru i oceny sytuacji ekonomicznej indywidualnych gospodarstw rolnych. Badania zostały oparte na danych źródłowych pochodzących z 656 gospodarstw z terenu całej Polski, prowadzących rachunkowość w 2001 roku. Prezentowany model logitowy może być zastosowany jako narzędzie diagnozowania sytuacji ekonomicznej indywidualnych gospodarstw rolnych. Pozwala również ocenić stopień wiarygodności kredytowej poszczególnych gospodarstw. Charakteryzuje go wysoka statystyczna istotność wyników klasyfikacji. Największą wiarygodnością kredytową charakteryzują się gospodarstwa jednokierunkowe, wykazujące dochód rolniczy netto na poziomie zysku netto oraz bardzo dużą towarowość produkcji. (abstrakt oryginalny)

In this article an attempt was made to use logistic models to measure and evaluate the economic situation of individual farms. Research was based on source data from 656 Polish farms that were keeping the accounts in 2001. The estimated model can be used by banks in order to evaluate the credibility of individual farms. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Jaworski W.L., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B. (1998): Banki - rynek, operacje, polityka. Poltext, Warszawa.
  2. Kowerski M. (1998): Prognozowanie zjawisk dyskretnych. In: Prognozowanie gospodarcze. Metody, modele, zastosowania, przykłady. Ed. E. Nowak. Placed, Warszawa.
  3. Maddala G.S. (2001): Introduction to econometrics. Wiley, Chichester.
  4. Norusis M.J. (1999): SPSS, Regression Models 10.0. SPSS, Chicago.
  5. Siemińska E. (2002): Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw. Wyd. UMK, Toruń.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-0261
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu