BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szromnik Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Strategia pozycjonowania miast i regionów - wybrane problemy przygotowania i realizacji
Positioning Strategy of Cities and Regions - Selected Problems on Creation and Execution
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 75, s. 425-435
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: wybrane aspekty marketingu terytorialnego
Słowa kluczowe
Marketing terytorialny, Pozycjonowanie, Miasto, Region
Territorial marketing, Positioning, City, Region
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autor podjął temat stosunkowo mało rozwinięty i spopularyzowany w piśmiennictwie z zakresu marketingu terytorialnego, a dotyczący pozycjonowania miast lub regionów (w praktyce dotyczy to marek odpowiednich jednostek osadniczych). Uwzględniając istotę strategii pozycjonowania jako integralnego składnika całej strategii marketingowej organizacji, dokonano periodyzacji odpowiednich procedur. Wyodrębnione etapy rozwoju strategii pozycjonowania, od etapu wyjściowego do etapu docelowego, stanowią logiczne uporządkowanie występujących podejść, przedsięwzięć oraz procedur analityczno-badawczych. Wskazano na potrzebę systematycznego monitorowania odwzorowań rynków w umysłach klientów jako efektów kolejnych kampanii promocyjnych. Zaprezentowano i wyjaśniono proces pozycjonowania miast lub regionów uwzględniający różne stany mentalnych map rynku. W ten sposób zoperacjonalizowano całe przedsięwzięcie marketingowe związane z dochodzeniem marki do pozycji idealnej - do zajęcia oczekiwanego miejsca w umysłach grup docelowych. Opracowano rozwinięty algorytm formułowania i realizacji strategii pozycjonowania jednostek terytorialnych. Ważnym wątkiem rozważania jest identyfikacja uwarunkowań zewnętrznych strategii pozycjonowania miast i regionów, a właściwie determinant "pozycji" jednostki na mentalnej mapie rynku. Rozpatrzono osiem głównych warunków, które z reguły wpływają i winny wpływać na założony sposób postrzegania miasta lub regionu, na ich odnoszenie do konkretnej cechy lub zespołu cech. W rezultacie końcowym autor określił zespół środków i technik promocyjnych oraz cech odpowiednich kampanii realizacyjnych, dzięki którym skutecznie można pozycjonować lub repozycjonować miasto lub region.(abstrakt autora)

The author concentrates on the positioning of cities and regions (which in practice refers to the branding of cities/regions), a subject which is relatively new and not yet popular in either books or journals focusing on place marketing (also known as regional marketing). Taking into account the essence of positioning strategy as an integral part of the complete marketing strategy of an organization, the author proposes a schedule of relevant procedures. The phases of the positioning strategy development schedule, from the start-up phase to the completion phase, are a logical arrangement of the existing concepts as well as analytical and research undertakings and procedures. The author underlines the need for systematical monitoring of market perception in the minds of customers, as an effect of consecutive promotion campaigns. Furthermore the author of the paper presents and defines the process of positioning a city or region, including various states of mental maps of the market. This way it was shown how a brand may reach the perfect position - by the attainment of the adequate place in minds of customers. Therefore the whole marketing undertaking was operationalized. The author proposes an extensive algorithm of creation and execution of positioning strategy for territorial units. Another important part of the paper was dedicated to the identification of external factors which may influence the positioning strategy of cities and regions, which may be associated with factors influencing the "position" of the unit on the mental map of the market. Eight main factors that usually influence and should influence the planned mode of perception of a city or region (from the perspective of a certain feature or set of features) were outlined. Finally the author defined a set of promotion techniques and features of the appropriate execution campaigns that enable the successful positioning and repositioning of a city or region.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Ries, J. Trout, Positioning. The Battle for your Mind, Mc-Graw Hill, New York 2001.
  2. J. Pogorzelski, Pozycjonowanie produktu, PWE, Warszawa 2008.
  3. J. Pogorzelski, Pozycjonowanie w marketingu lateralnym, "Marketing i Rynek" 2005, nr 5.
  4. P. Lutek, A. Gołoś, Model przygotowania strategii marki miejsca, "Marketing i Rynek" 2010, nr 10.
  5. M. Jastrzębski, A. Panasiuk, Pozycjonowanie wizerunkowe, "Marketing w Praktyce" 2009, nr 10.
  6. M. Korczyńska, Marka miasta, "Marketing i Rynek" 2006, nr 12.
  7. M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu