BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalski Jarosław A. (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Promocja marek miejsc a wielkie wydarzenia sportowe
Territorial Brands' Promotion with Great Sporting Events
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 75, s. 473-488, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: wybrane aspekty marketingu terytorialnego
Słowa kluczowe
Promocja miasta, Sport
City promotion, Sport
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące promocji miast, regionów i krajów przy okazji organizacji ważnych imprez sportowych. W dobie globalizacji i rozwoju mediów elektronicznych oraz zmiany stylu życia, sport stał się jedną z ważniejszych rozrywek współczesnych konsumentów. Sport to także ta dziedzina aktywności, która bez problemów przekracza granice kontynentów, krajów i regionów i znacznie przyczynia się do unifikacji stylu życia na całym świecie. Wydarzenia sportowe, szczególnie te najważniejsze, mające wielomilionową oglądalność na całym świecie, to doskonałe pole do działań marketingowych. Korzystają z niego nie tylko firmy, pragnące przedstawić swoje oferty komercyjne, ale także jednostki terytorialne: miasta, regiony, kraje, które promują swoje marki i kształtują pozytywny wizerunek. Czynią to, aby móc dynamicznie i bez zakłóceń rozwijać się w czasach powszechnej konkurencji o wszelkie strategiczne zasoby.(abstrakt autora)

The paper presents reflections on the promotion of cities, regions and countries on the occasion of the organization of major sporting events. In the era of globalization and the development of electronic media and changes in lifestyle, sports have become one of the major pastimes of modern consumers. Sport is also this area of activity, which easily exceeds the boundaries of continents, countries and regions and contributes significantly to the unification of lifestyles around the world. Sporting events, especially those most important to millions of viewers around the world, is an excellent field for marketing activities. Not only companies wishing to submit their commercial offerings benefit this, but also territorial entities: cities, regions, countries that promote their brands and form a positive image. They do this in order to dynamically and smoothly evolve in times of general competition for all strategic resources.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Kaczurba, Globalizacja a toŜsamość firm, w: Gospodarka pod własną banderą. Patriotyzm w epoce globalizacji, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2000, s. 41.
  2. Ph. Kotler, F. Trias de Bes, Marketing lateralny, PWE, Warszawa 2004.
  3. A. Ries, A. Ries, Pochodzenie marek, Wyd. Helion, Gliwice 2005.
  4. R. Rojek, Marka narodowa, GWP, Gdańsk 2007.
  5. Biznes międzynarodowy, red. M.K. Nowakowski, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2005.
  6. A. Toffler, Trzecia fala, PIW, Warszawa 2001.
  7. S. Anholt, Sprawiedliwość marek. Jak branding miejsc i produktów może uczynić kraj bogatym, dumnym i pewnym siebie, Marka dla Polski, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2006.
  8. W. Olins, Wally Olins o marce, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2004.
  9. K.L. Keller, T. Aperia, M. Georgson, Strategic Brand Management. European Perspective, Pearson Education, Essex 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu