BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczyk Jan (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Garbicz Lucyna (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Warunki rozwoju rynku żywności ekologicznej na przykładzie południowo-zachodniej Polski
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2004, z. 49, s. 138-146, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo ekologiczne, Produkty ekologiczne, Rynek żywności
Ecological agriculture, Ecological product, Food market
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Polska Południowo-Wschodnia
Poland South-East
Abstrakt
Analiza procesu rozwoju rolnictwa ekologicznego w krajach Unii Europejskiej pozwala sądzić, iż stworzenie systemu subsydiowania będzie sprzyjać zwiększaniu podaży produktów ekorolnictwa w Polsce. Jednocześnie niezbędne jest stymulowanie popytu na żywność ekologiczną, wprowadzenie spójnych zasad oznakowania i prowadzenie działań edukacyjnych wśród konsumentów. W Polsce rolnictwo ekologiczne ma mniejszą tradycję organizacyjną i legislacyjną. Opóźnienie w czasie w stosunku do innych krajów wskazuje na pilną potrzebę podjęcia wzmożonego wysiłku organizacyjnego i promocyjnego, w celu pobudzenia rynku żywności ekologicznej. Jest to uzasadnione ze względu na niewykorzystane dotychczas możliwości produkcyjne i przyrodnicze. Ze względu na niską świadomość ekologiczną polskiego społeczeństwa i niski poziom zamożności konsumentów, którzy nie akceptują wyższych cen żywności ekologicznej, wydaje się uzasadnione ukierunkowanie zbytu i działań promocyjnych przede wszystkim na rynki zagraniczne, a nie na rynek krajowy. Rosnąca konkurencja oraz niedoskonałe struktury zbytu żywności ekologicznej powodują, że zachodzi konieczność opracowania strategii marketingowych w tej dziedzinie, zmierzającej do bardziej aktywnego oddziaływania na rynek żywności ekologicznej, w celu upowszechnienia wiedzy oraz kreowania postaw i świadomości ekologicznej konsumentów. Opracowanie strategii daje większe i stabilne gwarancje zbytu, stwarza także szansę pozyskiwania producentów na rzecz eko-logicznych metod produkcji. Na podstawie analizy uwarunkowań społeczno-gospodarczych można wskazać południowo-wschodnią Polskę jako potencjalnego producenta i eksportera ekologicznej żywności. Sprzyjają temu bardzo dobre warunki środowiskowe, niski stopień chemizacji rolnictwa oraz duże zasoby siły roboczej. (abstrakt autora)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Harris J. M., Consumers Pay a Premium for Organic Baby Foods. United State Department of Agriculture, "Food Review", Vol. 20/1997.
  2. World Food Marketing Systems. red. Kaynak E., Halifax 1986.
  3. Malinowska E., Konsument a żywność ekologiczna, "Środowisko", Nr 9/2000.
  4. Metera D., Rolnictwo ekologiczne jako propozycja dla samorządów lokalnych, www.mat_konf_1_08.htm.
  5. Ustawa z dn. 16 marca 2001 r., o rolnictwie ekologicznym, Dz. U. Nr 38, poz. 452.
  6. Zyśk A., Ekologizacja rolnictwa szansą dla Polski, "Środowisko", Nr 6/2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu