BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szostek Dawid (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Employer branding w polskich przedsiębiorstwach
Emplyer Branding in Polish Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 74, s. 441-451, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: marketing w działalności podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Wizerunek pracodawcy, Przedsiębiorstwo
Employer branding, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Employer branding to szereg działań przedsiębiorstwa, których celem jest kształtowanie pozytywnego wizerunku organizacji jako pracodawcy, zarówno w odniesieniu do aktualnych, jak i potencjalnych pracowników. W pierwszej części artykułu opisano tę koncepcję, a takŜe korzyści z jej wdrażania. Wynikają one z faktu, że pracownicy kumulują w sobie najważniejsze współcześnie zasoby przedsiębiorstwa - jego wiedzę oraz doświadczenie.W kolejnej części artykułu Przybliżono wyniki badania zrealizowanego przez pracowników Katedry Marketingu i Handlu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, które dotyczą świadomości polskich przedsiębiorstw na temat ich własnego wizerunku (m.in. wśród pracowników).(abstrakt autora)

Employer branding is a series of activities of a company, which goal is to create its own image as an organization that carries about its own (current and potential) employees. The paper first describes the concept, and also benefits from implementation of employer branding. The benefits arise from the fact that workers accumulate the most important resources in the modern companies - knowledge and experience. In the next part of the paper were described the results of the desk research, carried out by employees of the Department of Marketing and Trade of the Faculty of Economics and Management at Nicolas Copernicus University in Torun, which relate to the awareness of Polish enterprises on their own image (e.g. among their employees).(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. C. Flaviàn, M. Guinalíu, D. Torres, The influence of corporate image on consumer trust. A comparative analysis in traditional versus internet banking, "Internet Research" 2005, No. 5,
 2. J. P. Cornelissen, W. J. L. Elving, Managing corporate identity: an integrative framework of dimensions and determinants, "Corporate Communications: An International Journal" 2003, No. 2, s. 121;
 3. T.J. Dąbrowski, Reputacja przedsiębiorstwa. Tworzenie kapitału zaufania, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2010, s. 187.
 4. L.T. Christiansen, S. Askegaard, Corporate identity and corporate image revisited. A semiotic perspective, "European Journal of Marketing" 2001, No. 3-4,
 5. A. Juchimiuk, Umiejętnie sprzedaj pracę!, "Marketing w Praktyce" 2008, nr 4.
 6. I. Gawryś, Blisko klienta i pracownika. Strategia budowania wizerunku pracodawcy w Eniro Polska - studium przypadku, "Personel i Zarządzanie" 2009, nr 5,
 7. K. Backhaus, S. Tikoo, Conceptualizing and researching employer branding, "Career Development International" 2004, No. 5,
 8. A. Morzy, Zostań atrakcyjnym pracodawcą, czyli wewnętrzny i zewnętrzny employer branding, "Personel i Zarządzanie" 2010, nr 12,
 9. K. Backhaus, S. Tikoo, Conceptualizing and researching...
 10. Pracownicy wcielają się w rolę klientów (Rozmowa K. Bartman z D. Staniewicz), "Gazeta Prawna" z 16.10.2008
 11. J. Altkorn, Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2002, s. 16;
 12. M. Urbaniak, Wizerunek dostawcy na rynku dóbr produkcyjnych, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, s. 29;
 13. A.I. Baruk, Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Difin, Warszawa 2006, s. 42, 45; W. Budzyński, Wizerunek równoległy. Nowa szansa promocji firmy i marki, Poltext, Warszawa 2008, s. 35.
 14. W. Razmus, Metody pomiaru wizerunku marki, "Marketing i Rynek" 2010, nr 6
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu