BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szyda Monika (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Cele marketingowe komercyjnych witryn internetowych
Marketing Purposes Realized by Enterprise Website
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 74, s. 453-469, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: marketing w działalności podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Witryny internetowe, Marketing
Internet websites, Marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesne przedsiębiorstwa dla wsparcia bądź rozszerzenia swojej działalności coraz powszechniej używają Internetu. Ponad 65% polskich przedsiębiorstw deklaruje posiadanie własnej strony internetowej1. Nie wystarczy jednak tylko mieć stronę WWW, samo bycie w Internecie, żeby zaznaczyć swą obecność w wirtualnej przestrzeni, to zbyt mało. Witryna internetowa jest niezmiernie ważnym łącznikiem pomiędzy przedsiębiorstwem a klientem. Dobra strona wspomaga komunikację na linii przedsiębiorstwo-klient, uzupełnia proces obsługi klienta, pomaga obniżać koszty, wspiera tradycyjną działalność przedsiębiorstwa oraz ułatwia realizację różnych procesów. Wiele korporacyjnych witryn po prostu "jest" w sieci, jednakże trudno stwierdzić po co, ponieważ strony te nie realizują żadnych celów marketingowych albo realizują ich niewiele. Jest to poważny błąd korporacji, ponieważ potencjał witryn WWW nie jest należycie wykorzystywany. W artykule zaprezentowano, jak na stronach internetowych realizować cele marketingowe i tym samym podnosić ich wartość marketingową.(abstrakt autora)

In a modern economy it is a necessary to do business not only in a real life but also in a virtual world using the Internet to support or extend the traditional ways of activity. Over 65% of Polish enterprises declare having a website but today having a website is not enough for a modern company and good prosperous business. There is no sense in having own website only to mark the being of a company in the virtual space. Website is a very important intermediary between the company and a client. Good www service can help in communication, fulfill customer service, make the costs lower, help the company operate not only online but also in a traditional business, making part of its processes easier. Many of websites just are being on the Internet but it is very difficult to say what for they are there, because they are not realizing any or not too many marketing purposes. And that is a big mistake for the company, because the potential of www service is not exploited. In the paper there is presented how to achieve marketing purposes on a company's website and due to it exploit its marketing value.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006-2010, GUS, www.stat.gov.pl/gus/5840_4293_PLK_HTML.htm [20.02.2011],
 2. J. Wielki, Elektroniczny marketing poprzez Internet, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa -Wrocław, 2000, s. 83-85;
 3. R. Kruk, E-strategia, w: Internet w firmie - firma w Internecie, Warszawa, 2001,s.122-123
 4. E. Frąckiewicz, Marketing internetowy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2006,
 5. D.C. Arnott, S. Bridgewater, Internet. Interaction and Implications From Marketing, "Marketing Intelligence & Planning" 2002, Vol. 20, No. 2
 6. Types of Web Sites, www.businesstown.com/internet/basic-types.asp.
 7. G. Mazurek, Promocja w Internecie - narzędzia, zarządzanie, praktyka, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2008
 8. J. Adamczak, Rodzaje stron internetowych, www.e-marketing.pl/artyk/artyk44.php.
 9. M. Alexandrou, Five Types of Web Sites, www.mariosalexandrou.com/blog/five-types-ofweb- sites
 10. A. Charlesworth, Key concepts in e-commerce, Palgrave Key Concepts, 2007
 11. E. Rahnefeld, Internet w kreowaniu przedsiębiorczości studentów, http://konfe rencja.21.edu.pl/publikacje/4/3/492.pdf.
 12. D. Kaznowski, Nowy marketing w Internecie, Difin, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu