BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śmiechowska Maria (Akademia Morska w Gdyni), Wawszczak Sebastian
Tytuł
Kolor jako element ukrytej teorii wyboru
Color as an Element of Hidden Choice Theory
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 74, s. 471-482, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: marketing w działalności podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Konsument
Consumer
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kolor jest zjawiskiem wszechobecnym na naszej planecie. Jego powszechność jest powodem, że każdy widzący człowiek z jednej strony nie dostrzega często wartości, jakie za sobą niesie, a z drugiej strony praktycznie nie wyobraża sobie życia bez kolorów. Obecnie kolor jest również bardzo istotnym elementem wizerunku produktu. Spełnia także kluczową rolę w ukrytej teorii wyrobu, wpływając tym samym na pierwsze wrażenie o produkcie i podejmowanie decyzji zakupowych przez konsumenta. W pracy starano się w szczególności przedstawić na przykładzie czterech kolorów (złotego, czerwonego, zielonego, niebieskiego) wpływ badanego zjawiska na wybór etykiety piwnej. Dodatkowo ukazano podstawowe emocje, jakie wywierał badany kolor na potencjalnym nabywcy, oraz jakie ewentualne działania podjąłby on, gdyby produkt był powszechnie dostępny na rynku.(abstrakt autora)

Color is an omnipresent phenomenon on our planet. Its commonness is a reason, why every seeing man, on the one hand, doesn't often notice the value, which is connected with it, and on the other hand he doesn't imagine a life without colors. Nowadays, color is a very important element of the product image as well. It also plays an essential role in so called 'hidden choice theory', having at the same time an influence on the first impression about the product and taking shopping decisions by a consumers. In the paper four colors has been put to the test (gold, red, green, blue) and on these four examples the influence of the analyzed phenomenon on the choice of beer label has been presented. Additionally, the basic feelings exerted by the tested color on the potential buyer were portrayed, and what contingent actions would he take, if the product was commonly available on the market(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Wojciszke, Psychologia społeczna - system poznawczy i procesy spostrzegania ludzi, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1983
 2. A. Mulnik, Are personality factors raters' conceptual factors?, Wyd. JCP, 1964, Vol. 28,
 3. A. Richling, Kompleksowa geografia fizyczna, PWN, Warszawa 1992
 4. B. Wojciszke, Psychologia społeczna..., s. 107.
 5. Ch. Pinson, Zastosowanie ukrytej teorii wyrobu wobec sądów wnioskujących formułowanych przez konsumentów na temat wyrobów, w: M. Lambkin, G. Foxall, F. van Raai, B. Heilbrunn, Zachowanie konsumenta - koncepcje i badania europejskie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001,
 6. J. Huber, J. McCann, The impact of inferential beliefs on product evaluations, "Journal of Marketing Research" 1982, No. 19,
 7. Ch. Pinson, Zastosowanie ukrytej teorii wyrobu..., s. 215.
 8. R.J. Markin, Consumer Behavior: A Cognitive Orientation, Macmillan, New York 1974,
 9. Ch. Pinson, Zastosowanie ukrytej teorii wyrobu...,
 10. S. Sacharow, The Package as a Marketing Tool, Chilton Book, Radnor, PA 1982,
 11. A. Dąbrowska, A. Kabacińska, D. Jakimowicz, Piwo na polskim rynku - preferencje wśród młodych ludzi, w: Zarządzanie produktem - wyzwania przyszłość, Red. J. Kall, B. Sojkin, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006, s. 341.
 12. D.L. Mella, Tajemnice kolorów - odkryj swoją osobowość, Wyd. Arbor, Warszawa 1992,
 13. B.A. Mertz, Kolory, charakter, przeznaczenie, Wyd. J & BF, Warszawa 1996,
 14. I.K. von Rohr, Leczenie kolorami, Wyd. Amber, Warszawa 2004
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu