BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Widawska-Stanisz Agnieszka (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Marketing szeptany w usługach profesjonalnych
Word of Mouth Marketing in Professional Services
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 74, s. 483-495, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: marketing w działalności podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Marketing szeptany, Usługi
Buzz marketing, Services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono pojęcie marketingu szeptanego oraz możliwości zastosowania jego działań w rekomendowaniu profesjonalnych usług architekta wnętrz. Dokonano również analizy źródeł informacji, na podstawie których konsumenci podejmują decyzje zakupowe. Z badań wynika, Ŝe Polacy coraz częściej decydują się na skorzystanie z usług profesjonalisty w zakresie aranżacji przestrzeni mieszkalnej i w przeważającej części swoje decyzje podejmują na podstawie rekomendacji znajomych.(abstrakt autora)

The paper presents the concept of Word of Mouth Marketing and its potential as recommendation of interior designer services. The source of information upon which consumers evaluate purchase decisions has been analyzed. The evaluation shows that Poles more and more decide to choose professional service in the field of interior design and decoration and make decision predominant under influence and recommendation of friends.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Hughes, Marketing szeptany. Buzzmarketing, MT Biznes, Warszawa 2008,
 2. Word of mouth marketing, www.streetcom.pl/language/pl-PL/Wordofmouth/.
 3. A. Jasielska, R.A. Maksymiuk, Dorośli reklamują, dzieci kupują, Kindermarketing i psychologia, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2010,
 4. J. Pikuła-Małachowska, Marketing szeptany jako forma komunikacji przedsiębiorstwa z konsumentami, w: Zarządzanie i marketing, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 272, Rzeszów 2010,
 5. A. Jasielska, R.A. Maksymiuk, Dorośli reklamują,..., s. 67.
 6. Szeptany - budzi zaufanie, "Marketing w Praktyce" 2007, nr 12,
 7. Marki, o których się szepcze, "Marketing w Praktyce" 2008, nr 12,
 8. Polacy o architekturze, CBOS, raport z badań BS/149/2005, www.cbos.pl/SPISKOM.POL/ 2005/K_149_05.PDF
 9. Poziom życia Polaków, CBOS, raport z badań BS/44/2010, www.cbos.pl/SPISKOM.POL/ 2010/K_044_10.PDF.
 10. A. Payne, Marketing usług, PWE, Warszawa, 1996, s. 20.
 11. Ph. Kotler, Marketing, Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002,
 12. K. Przybyłowski, S.W. Hartley, R. Kerin, W. Rudelius, Marketing, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998,
 13. M. Czuba, Marketing profesjonalnych usługodawców, http://marketing.org.pl/index. php/go=2/act=5/fileid=693/product_id=m414fea988bed5.
 14. B. Marczuk, Marketing w firmie usług profesjonalnych, http://marketing.org.pl/index. php/go=2/act=5/fileid=332/product_id=m41596be10b820.
 15. M. Czuba, Marketing usług. Teoria i praktyka, Wyd. Tara, Katowice 2001,
 16. Polacy o architekturze, CBOS, raport z badań BS/149/2005, www.cbos.pl/SPISKOM.POL/ 2005/K_149_05.PDF.
 17. 20 A. Piasna, T. Turzyński, Sprzedawca ambasadorem marki budowlanej, "Marketing i Rynek" 2007, nr 12,
 18. T. Gregorczyk, WaŜna jest obecność, transparentność i szczerość, http://marketingnews. pl/theme.php?art=661.
 19. Relacja z konferencji marketingu szeptanego, http://buzzreporter.pl/?p=613.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu