BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiechoczek Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Interaktywne a tradycyjne narzędzia komunikacji marketingowej oferentów wybieralnych produktów systemowych
Interactive and Traditional Marketing Communication Tools of producers of Eligible Systemic Goods
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 74, s. 497-510
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: marketing w działalności podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Produkt, Marketing
Product, Marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nowoczesna komunikacja marketingowa wybieralnych produktów systemowych powinna uświadamiać konsumentom wyjątkowe korzyści (multikorzyści) wynikające z ich zakupu oraz uŜytkowania. Zatem firmy w przekazach komunikacyjnych muszą koncentrować się na wiązkach potrzeb, które nabywcy mogą łatwo i przyjemnie zaspokoić za pomocą ich produktu. Ponadto z uwagi na fakt, że nabywcy coraz bardziej aprobują działania komunikacyjne, które wciągają ich w subtelną grę ze sprzedawcą i/lub producentem, konieczne jest stosowanie interaktywnych narzędzi komunikacji (np. mediów elektronicznych, telefonii mobilnej). Muszą być one jednak wspierane tradycyjnymi narzędziami (w tym reklamą, PR, działaniami typu BTL i ATL), gdyż dopiero zintegrowana wielokanałowa komunikacja okazuje się bardziej skuteczna. Producenci za pomocą odpowiedniej strategii komunikacyjnej starają się wykreować określoną kulturę użytkowania swoich produktów, co pozwala im zbudować szeroką, lojalną społeczność ich uŜytkowników.(abstrakt autora)

Modern marketing communication of eligible systemic goods should indicate to consumers unique benefits (multi values) that result from their purchase and use. Thus, in communication messages companies must focus on the bundles of needs that buyers can easily and nicely met by their product. In addition, consumers approve increasingly communication activities that immerse them in a subtle game with a seller and/or a producer. It is therefore necessary to use interactive communication tools (e.g. electronic media, mobile telephony). They must be supported with traditional communication tools (i.e. with advertising, public relations, BTL and ATL activities). Thus, only an integrated multi-channel communication can be more effective. Implementing an appropriate marketing communication strategy, producers tend to create a specific culture of use of their products. This allows them to build a large, loyal community of users.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Marketing produktów systemowych/sieciowych. Podstawy teoretyczne, zarys metodyki badań, red. L. Żabiński, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009, s. 16-22;
  2. C. Parolini, The Value Net. A Tool for Competitive Strategy, John Wiley & Sons Ltd., Chichester 1999, s. 37-40.
  3. P. Górecki, Nowy syndrom gadżeciarza. "Newsweek Polska" z 8 lipca 2010, www.newsweek.pl/ artykuly/sekcje/nauka/ nowy-syndrom -gadzeciarza,61637,1.
  4. A. Krzemiński, P. Ratajczyk, Wirtualny product placement, "Marketing w Praktyce" 2006, czerwiec. Warto dodać, że PP w grach może mieć pozytywny wpływ na proces kreowania nowych produktów
  5. M. Rabij, Jak ugryźć jabłko, "Newsweek" 2010, nr 7
  6. D. Trzeciak, Wartość negatywnych opinii, "Marketing w Praktyce" 2008, nr 12.
  7. M. Hartel, S. Borbe, M. Ketterer, Kundeneroberung durch Mobile Marketing - das Beispiel des BMW 1er, w: Innovation Driver Marketing. Vom Trend zur innovativen Marketinglösung, red. Ch. Belz, M. Schögel, T. Tomczak, Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler, GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2007, s. 284-289.
  8. www.blogomotive.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu