BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biesaga-Słomczewska Elżbieta J. (Uniwersytet Łódzki), Iwińska-Knop Krystyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Marketing wewnętrzny - mity i rzeczywistość
Internal Marketing - Myths and Reality
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 74, s. 513-524, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: marketing w działalności podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Marketing wewnętrzny
Internal marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Marketing wewnętrzny mylnie utożsamiany z zarządzaniem zasobami ludzkimi, zwraca uwagę na rolę klienta wewnętrznego jako kreatora sukcesu organizacji. Jego implementacja jest trudna, co wynika z wielu uwarunkowań, m.in. braku wiedzy i umiejętności czy niewłaściwego postrzegania jego idei. W opracowaniu wskazano na myślowe stereotypy rozumienia istoty marketingu wewnętrznego oraz jego wykorzystanie w polskich przedsiębiorstwach. W szczególności zwrócono uwagę na instrumenty marketingu wewnętrznego, przedstawiając dysonans między rzeczywistą jego ideą a postrzeganiem go przez praktyków życia gospodarczego, zarówno pracowników, jak i kadrę zarządzającą(abstrakt autora)

Internal marketing, wrongly interpreted as human resources management, pays attention to the role of the internal customer as the creator of organization's success. The difficulty of its implementation is driven by several factors, among others lack of knowledge and skills and missing of comprehension of its goals. The paper points out the stereotypes of internal marketing and its application to Polish enterprises. Particular focus has been placed on the instruments of internal marketing as the discrepancy between its principle and its perception in practice: in the eyes of the employees and management.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Obłój, Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 2000
 2. E. Jędrych, Dyfuzja innowacji personalnych w organizacjach gospodarczych, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej nr 1020, Łódź 2008,
 3. K. Schwan, K.Seipel, Marketing kadrowy, C.H. Beck,Warszawa 1997,
 4. B. Pokorska, Marketing personalny, "Handel Wewnętrzny" 1996, nr 1,
 5. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994,
 6. . K. Mazurek-Łopacińska, Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002,
 7. M. Zajkowska, Komunikacja wewnętrzna jako element systemu zintegrowanej komunikacji marketingowej, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej, red. G. Rosa, A, Smalec. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 559, Ekonomiczne Problemy Usług nr 42, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 215.
 8. D. Ballantyne, A Relationship Mediated Theory of Internal Marketing, "Economi och Samhälle" nr 123, Publications of the Swedish School of Economics and Business Administration, Helsingfors 2004,
 9. D.J. Cahill, Internal marketing. Your Company next stageof growth, The Haworth Press Inc, New York 1996,
 10. M. Boguszewicz-Kreft, Teoria mediacyjnych stosunków partnerskich marketingu wewnętrznego, "Marketing i Rynek" 2007, nr 4,
 11. A. Olsztyńska, Marketing wewnętrzny w przedsiębiorstwie. Koncepcja i narzędzia wspomagające integrację działań wewnętrznych organizacji, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2005,
 12. A. Olsztyńska, Wizerunek także dla pracownika:cele i techniki PR wewnątrz firmy, "Personel" 1999, nr 9
 13. A.I. Baruk, Marketing personalny a kreowanie wizerunku firmy, Akademia Rolnicza, Lublin 2005,
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu