BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chrąchol Urszula (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Programy lojalnościowe i multipartnerskie z perspektywy konsumenta i firmy
Loyalty and Multipartners Programs from the Perspective Consumer and Business
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 74, s. 525-532, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: marketing w działalności podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Programy lojalnościowe, Konsument
Loyalty programs, Consumer
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Programy lojalnościowe i multipartnerskie stanowią coraz częściej spotykane narzędzie w budowaniu lojalności klienta oraz poznawaniu jego preferencji nabywczych. W artykule przeanalizowano zagadnienie programów lojalnościowych i multipartnerskich w ujęciu teoretycznym oraz praktycznym na rynku polskim. Wskazano na ich wady i zalety. Przytoczono takŜe wyniki badań nad popularnością narzędzia, jakim jest program multipartnerski, oraz doborem partnerów do programu.(abstrakt autora)

Loyalty and multipartners programs are increasingly common tool for building customer loyalty and knowledge of purchasing preferences. The paper examines the issue of loyalty programs and multipartners programs in theory and practice in the Polish market, their advantages and disadvantages. Quoted the results of research into popularity of tool which is a multipartners program and selection of partners for the program.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. P. Kwiatek, Programy lojalnościowe. Budowa i funkcjonowanie, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007,
  2. T. Gregorczyk: Dane klientów źródłem korzyści, www.marketing-news.pl/theme.php? art=979.
  3. J. Szlak, Zapunktować partnerstwem, www.marketing-news.pl/theme.php?art=1144.
  4. J. Otto, Marketing relacji Koncepcja i stosowanie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004,
  5. T. Gregorczyk, Jestem za multikartą. Programy lojalnościowe z perspektywy użytkowników, w: Loyalty Business Overview 2011, Wyd. palladMedia, Kraków 2011, s. 4, www.sare.pl/blog/ najnowszy-raport-%E2%80%9Cloyalty-business-overview-2011%E2%80%9D/.
  6. A. Grabarz, Program szyty na miarę, w: Loyalty Business Overview 2011..., s. 17
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu