BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazur Rafał (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Rozwój personelu jako sposób na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Staff Development as a Way to Raise Company Competitiveness
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 74, s. 525-532, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: marketing w działalności podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Programy lojalnościowe, Konsument
Loyalty programs, Consumer
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule autor zwraca uwagę na znaczenie zasobów ludzkich we współczesnych przedsiębiorstwach. Wskazuje, że poprzez rozwój personelu przedsiębiorstwa mogą podnieść poziom konkurencyjności. We współczesnym świecie nie wystarczy sporadyczny udział w szkoleniach, ale konieczny jest kompleksowy rozwój tych zasobów, polegający m.in. na stworzeniu sprzyjających, rozwojowych warunków, efektywnym motywowaniu do rozwoju personelu, stosowaniu coachingu, mentoringu i counsellingu.(abstrakt autora)

In the paper author points the importance of human resources in modern companies. Author shows that through staff development, companies can raise the level of competitiveness. In the modern world, sporadically participation in professional training is not enough, but the comprehensive development of those resources is needed, involving for example creating suitable development conditions, effective staff motivation to develop, using coaching, mentoring and counseling.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wyd. Felberg SJA, Warszawa 1999,
 2. A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2008,
 3. S. Kwiatkowski, Przedsiębiorczość intelektualna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002,
 4. A. Toffler, Powershift: Knowledge, Wealth and Violence at the Edge of 21st Century, Bantam Books, New York 1990,
 5. M. Zajączkowski, Marketing-mix. Produkt i cena, Wyd. Lega, Szczecin 2005,
 6. G. Dryden, J. Vos, Rewolucja w uczeniu, Wyd. Moderski i Ska, Poznań 2000,
 7. Cz. S. Nosal, Psychologia decyzji kadrowych, Strategie, kryteria, procedury, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997,
 8. E. Michalski, Marketing. Podręcznik akademicki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009,
 9. M.A. West, Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000,
 10. L. Zbiegień-Maciąg, Marketing personalny czyli jak zarządzać pracownikami w firmie, Wyd. Business Press, Warszawa 1996,
 11. E. Parsloe, Coaching i mentoring, Wyd. Petit, Warszawa 1998,
 12. Metody organizacji i zarządzania, red. J. Czekaj, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007,
 13. M. Kostera, Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 1996
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu