BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dytczak Mirosław (Politechnika Opolska), Ginda Grzegorz (Politechnika Opolska), Wojtkiewicz Tomasz (Warszawskie Centrum Postępu Techniczno - Organizacyjnego Budownictwa)
Tytuł
Identyfikacja globalnie optymalnego harmonogramu realizacji złożonych inwestycji
Identification of a Globally Optimal Schedule of Complex Construction Projects
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2011, nr 20, s. 137-156, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii i zarządzaniu
Słowa kluczowe
Inwestycje budowlane, Optymalizacja, Harmonogram, Budownictwo, Realizacja inwestycji budowlanych
Construction investments, Optimalization, Schedule, Construction sector, Execution of construction projects
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedsięwzięcia budowlane charakteryzują: znaczne koszty, złożona tura uwarunkowań i rezultatów, zaangażowanie licznych uczestników i zasobów oraz wielowariantowość i następstwo operacji technologicznych. Jego korzystne przeprowadzenie wymaga starannego przygotowania. Zwykle skupia się przy tym na lokalnym aspekcie optymalizacji. W artykule zaproponowano podejście do identyfikacji globalnie optymalnej struktury przedsięwzięcia.(abstrakt oryginalny)

Construction projects are complex due to high costs, the influence of numerous factors, the nature of outcomes, the engagement of different participants and limited resources, the application of multi-mode technological operations and their succession. Careful preparation of a project course is therefore required. However, locally optimal project structures are usually applied. An approach leading to the identification of a globally optimal project structure is therefore proposed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alcatraz J., Marolo C., Ruiz R., Solving the multi-mode resource constrained project scheduling problem with genetic algorithms, "J Oper Res Soc" 2003, vol. 54.
 2. Ambroziak Т., Metody i narzędzia harmonogramowania w transporcie, Seria: Biblioteka Problemów Eksploatacji, 1TE, Politechnika Warszawska, Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Warszawa-Radom 2007.
 3. Brucker P., Drexl A., Möhring R., Neumann К., Pesch E., Resource constrained project scheduling. Notation. Classification, models and methods, "Eur J Oper Res" 1999, vol. 112.
 4. Brucker P., Knust S., Lower bounds for resource-constrained project scheduling problems, "Eur J Oper Res" 2003, vol. 149.
 5. Buddhakulsomsiri J., Kim D.S., Properties of multi-mode resource-constrained project scheduling problems with resource vacations and activity splitting, "Eur J Oper Res" 2006, vol. 175.
 6. Dytczak M., Wybrane metody rozwiązywania wielokryterialnych problemów decyzyjnych w budownictwie, Politechnika Opolska, Opole 2010.
 7. Giindiiz U., Cebelli S., An equitable approach to the payment scheduling problem in project management, "Eur J Oper Res" 2000, vol. 127.
 8. Hartmann S., Drexl A., Project scheduling with multiple modes: A comparison of exact algorithms, "Networks" 1998, vol. 32.
 9. Kolisch R., Padman R., An integrated survey of deterministic project scheduling, "Omega" 2001, vol. 29.
 10. Li H., Womer K., Modeling the supply chain configuration problem with resource constraints, "Int J Proj Manag" 2008, vol. 26.
 11. Neumann K., Schwindt C., Zimmermann J., Project scheduling with time windows and scarce resources, Springer, Berlin 2003.
 12. Mika M., Waligóra G., Węglarz J., Simulated annealing and tabu serach for multi-mode resource-constrained project scheduling with positive discounted cash flows and different payment models, "Eur J Oper Res" 2008, vol. 164.
 13. Rogalska M., Bożejko W., Hejducki Z., Time/cost optimization using hybrid evolutionary algorithm in construction project scheduling, "Automation in Construction" 2008, vol. 18.
 14. Salewski F., Schirmer A., Drexl A., Project scheduling under resource and mode identity constraints: Model, complexity, methods, and application, "Eur J Oper Res" 1997, vol. 102.
 15. Tiwari V., Patterson J.H., Mabert V.A., Scheduling projects with heterogeneous resources to meet time and quality objectives, "Eur J Oper Res" 2009, vol. 193.
 16. Wuliang P., Wang С,,A multi-mode resource-constrained discrete time-cost tradeoff problem and its genetic algorithm based solution, "Int J Proj Manag" 2009, vol. 27.
 17. Węglarz J., Józefowska J., Mika M., Waligóra G., Project scheduling with finite or infinite number of activity processing modes. A survey, "Eur J Oper Res" 2011, vol. 208.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu