BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziółkowski Marek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Planowanie strategiczne rozwoju gminy
Strategic Planning of a Commune Development
Źródło
Biuletyn IGS / Szkoła Główna Handlowa. Instytut Gospodarstwa Społecznego, 1995, nr 3-4, s. 127-170, schematy, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Planowanie strategiczne, Zarządzanie strategiczne, Rozwój lokalny
Strategic planning, Strategic management, Local development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Radykalne zmiany systemu organizacji, struktury i funkcjonowania państwa, społeczeństwa oraz gospodarki, jakie dokonują się w Polsce od 1989 r. i w których uczestniczymy z mniejszym lub większym zaangażowaniem, wywołują potrzebę zmian w zachowaniach różnego typu organizacji (przedsiębiorstw, instytucji oraz gmin) w celu dostosowania prowadzonej przez nie działalności do tychże zmian. Stymulują również wyzwalanie inicjatyw oddolnych zmierzających do wzrostu samodzielności, odpowiedzialności i aktywności władz tychże organizacji, zarówno jeśli chodzi o bieżącą działalność, jak i działania związane z ich perspektywicznym rozwojem.

Fundamental changes in organisation, structure and functioning of the state, society and economy after 1989 call for a changes in the behaviour of organisations of different kinds (enterprises, institutions and communities) in order to adjust their activities to those changes. They stimulate also grass-roots initiatives leading towards the increase of an autonomy, responsibility and activity of the governments of those organisations both in contemporary activity and undertaking perspective activities for development. Systemic transformation processes also concern communities. According to the Municipal Government Bill from March 8th 1990, communities were granted certain freedom in making decisions concerning them, their finances and a satisfaction of local needs. Community became the basic organisational form of a local public life, which enforces on local governments more active participation in reforms and modem styles of governing, which is the issue of the paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff H.I.: Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1975.
 2. Baugier J-M., Vuillod S.: Strategie zmian w przedsiębiorstwie - nowoczesna metoda, Poltext, Warszawa 1993.
 3. Bendavid-Val A.: Local Economic Development Planning: From Goals to Projects, American Planning Association. Report No. 353, Chicago 1980.
 4. Blakely E.J.: Planning Local Economic Development. Theory and Practise, Sage Library of Social Research, Vol. 168, SAGE Publications, Newbury Park 1989.
 5. David F.R.: The Strategic Planning Matrix - A Quantitative Approach, "Long Range Planning" 1986. Vol. 19. No. 5.
 6. Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE. Warszawa 1995.
 7. Marchesnay M.: Zarządzanie strategiczne. Geneza i rozwój, Poltex, Warszawa 1994.
 8. Mercer J.L.: Strategie Planning for Public Managers, Quorum Books, New York 1991.
 9. Pancer-Cybulska E., Cybulski L.: Mierzenie przemian strukturalnych w regionach (w:) Adaptacja dydaktyki do zmian systemowych w Polsce, Prace Naukowe AE we Wrocławiu. Wrocław 1992.
 10. Penc J.: Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie i systemowe działanie, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1994.
 11. Planowanie strategiczne. Praca zbiorowa, pod red. A. Klasika, PWE, Warszawa 1993.
 12. Programowanie rozwoju lokalnego i regionalnego. Pod red. B. Winiarskiego i L. Patrzałka, Wydawnictwo Samorządowe FRDL, Warszawa 1994.
 13. Wawrzyniak B.: Zarządzanie strategiczne. Naukowa fikcja czy praktyka działania, "Organizacja i Kierowanie" 1993, nr 2.
 14. Wysocka E., Koziński J.: Strategia rozwoju gminy, Wyd. Samorządowe FRDL. Warszawa 1992.
 15. Zarys metodyki planowania strategicznego. Pod red. A. Klasika, "Zeszyty Naukowe" AE. Katowice 1990.
 16. Zawisny K.: Cele lokalne gmin oraz ich wybór w planowaniu terytorialnym, "Zeszyty Naukowe" - seria I, z. 205, AE, Poznań 1992.
 17. Zalewski A., Ziółkowski M.: Gospodarka Warszawy: możliwości i kierunki rozwoju, Urząd m.st. Warszawy 1994.
 18. Ziółkowski M.: Strategia rozwoju gminy - zarys metodyki konstrukcji, BMK, Warszawa 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-791X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu