BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kawa Marta (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Rola promocji w kreowaniu popytu na produkty tradycyjne i regionalne
Role of Promotion in Creating Demand for Traditional and Regional Products
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 75, s. 461-472, rys., tab
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: wybrane aspekty marketingu terytorialnego
Słowa kluczowe
Promocja, Popyt konsumpcyjny, Produkty regionalne
Promotion, Consumption demand, Regional product
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Od kilku lat zauważa się wzrost zainteresowania produktami regionalnymi. Coraz więcej osób postrzega produkty regionalne jako atrakcję i uświadamia sobie, że nasze wyjątkowe wyroby, związane z kulturą i tradycją poszczególnych regionów Polski, trzeba chronić. Działania w zakresie promocji mają na celu podniesienie jakości i wyjątkowości tych artykułów, są również szansą na podniesienie wartości rynkowej tych produktów. Skuteczna strategia promocyjna ma istotny wpływ na zakup produktów regionalnych. Wskazane jest opracowanie spójnej strategii promocji poświęconej wyłącznie produktom regionalnym. Prowadzone działania promocyjne okazały się niewystarczające. Nieefektywność leży przede wszystkim w funkcji informacyjnej akcji, zwłaszcza kierowanej do konsumentów.(abstrakt autora)

There has been observed an increased interest in regional products for several years. More and more people perceive regional products as an attraction and they realise that our exceptional products, connected with culture and tradition from particular regions of Poland, must be protected. Actions in the scope of promotion are aimed at increasing the quality of exceptionality of these goods which provide an opportunity to increase the market value of these products. An effective promotion strategy exerts a significant influence on purchasing regional products. It is indispensible to work on a cohesive strategy of promotion which will be exclusively devoted to regional products. The undertaken promotion actions turned out to be insufficient. Insufficiency lies mostly in the informing function of the action mainly directed at consumers.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Obel, Polskie smaki, "Polska Wieś Europejska" 2007, nr 1, s. 12.
  2. I. Kamińska, Powrót do tradycji, "Wiedza i Jakość" 2007, nr 1, s. 5.
  3. M. Makowiecki, Nowe życie gospodarcze, "Wieś i Rolnictwo" 2007, nr 5, s. 28.
  4. R. Mazur, Produkty regionalne i tradycyjne jako narzędzie kreowania wizerunku regionu, wybrane problemy, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Specyfika marki we współczesnej gospodarce, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe nr 511, Ekonomiczne Problemy Usług nr 26, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 287.
  5. S. Makarski, Postawy i zachowania konsumentów wobec regionalnych produktów tradycyjnych branży mięsnej (na przykładzie woj. podkarpackiego), "Handel Wewnętrzny", styczeń-luty 2011, s. 271.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu