BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witkowski Jacek (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Wybrane aspekty kreowania i promocji produktu turystycznego na przykładzie województwa lubelskiego
Chosen Aspects of Tourism Product Creation and Promotion on the Example of Lubelskie Voivodeship
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 75, s. 503-515, rys., tab
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: wybrane aspekty marketingu terytorialnego
Słowa kluczowe
Produkt turystyczny, Promocja turystyki, Promocja produktu
Tourist product, Promotion of tourism, Product promotion
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule scharakteryzowano pojęcie produktu turystycznego oraz omówiono ważniejsze zagadnienia związane z wykorzystaniem narzędzi marketingowych w procesie jego tworzenia i promowania. W części empirycznej przedstawiono i omówiono wybrane działania podejmowane na rzecz rozwoju turystyki przez samorządy oraz przedstawicieli branży agroturystycznej działających na obszarze województwa lubelskiego.(abstrakt autora)

The paper characterizes the concept of tourism product and discusses the more important aspects connected with the use of some marketing tools in the process of its creation and promotion. In Lubelskie voivodeship the local governments take some marketing action to develop tourism in the region as well as the owners of agro-tourism farms more and more often try to incorporate some marketing solutions to make their offer more attractive and available for potential clients.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Marketing usług turystycznych, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 2. V.T.C. Middleton, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996.
 3. Gospodarka turystyczna, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 4. Strategie rozwoju turystyki w regionie, red. B. Meyer, D. Milewski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 5. S. Szarek, Zarys ekonomiki i organizacji gospodarstwa agroturystycznego, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006.
 6. I. Jędrzejczyk, Ekologiczne funkcje i uwarunkowania turystyki, Wyd. "Śląsk", Katowice 1995.
 7. D. Zaręba, Ekoturystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 8. Ph. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.
 9. W. Bartoszewicz, T. Skalska, Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2009 roku, Instytut Turystyki, Warszawa 2010.
 10. J. Witkowski, Zaangażowanie samorządów gminnych w działania na rzecz ochrony przyrody na przykładzie gmin województwa lubelskiego, "Ekonomia i Środowisko" 2008, nr 1 (33), s.121-122.
 11. J. Witkowski, Rola gospodarstw agroturystycznych w rozwijaniu ekoturystyki na obszarach przyrodniczo cennych na przykładzie wybranych obiektów działających w powiecie bialskim, w: Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, red. M. Jalinik, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2010, s. 293.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu